شماره ۱۵۱ ـ دی ماه ۱۳۹۶

نامه فعالان چپ داخل کشور درباره سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در ایران

هموطنان آزاده، مردم مترقی جهان!

دولت ایالات متحده در روزهای اخیر از زبان وزیر خارجه خود از آمادگیش برای سرنگونی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی خبرداده است.  

این آمادگی که در طول دهها سال گذشته بارها وبارها علیه دولت های مستقل و دموکرات و توده ای و مردم آزادیخواه جهان بکار آمده، به هنگامی اعلام می شود که همین دولت در روزهای گذشته بخشی از اسناد مداخله ویرانگر خود در کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ و سرنگونی دولت ملی مصدق را منتشر کرده و آشکارا پشیمانی هایی را که اسلافش دراین باره ابراز داشته بودند، تکرار کرده است. دولت آمریکا به مثابه نماینده همه ویژه گی های امپریالیسم، در ادامه اعمالی که ازدو قرن پیش آغاز کرده، در همین دو سه ماه گذشته، بدون کمترین پروائی، آشکار کرده است که با همه جهان سر جنگ و ستیز دارد. این دولت با نقض خشن و گسترده اقدامات قانونی کابینه پیش از خود برای توسعه روابط با کشور کوبا و با تهدید به فسخ و پاره کردن موافقتنامه بین المللی برجام علیه بخش بزرگی از جهان برخاسته و با خروج از معاهده پاریس و ترک تعهدات خود برای حفظ زمین، علیه بشریت قیام کرده است. با وجود این پرونده سیاه و ننگین، با وقاحتی حیرت انگیز، یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد را به سرنگونی تهدید می کند و درصدد تکرار تجربه ۲٨ مرداد و در نهایت پیشبرد فجایعی است که با موافقت و همدستی او توسط متحدانش علیه مردم کشور سوریه و لیبی به راه افتاده است.

پیشبرد تهدیدات آمریکا علیه ایران منوط به یک دسته زمینه های داخلی است که به گمان ما پیشبرد سیاست های نولیبرالی کنونی و تقلیل حقوق ملت، مصرحه در قانون اساسی، بخشی از زمینه های یاد شده را تشکیل می دهد. از این رو برای کاستن از خطر تهدیدات آمریکا باید در سطح ملی حمایت های هرچه بیشتری از اقتصاد ملی صورت گیرد وسطح رفاه عمومی ارتقاء یابد و منافع زحمتکشان و طبقات میانه تامین گردد و حقوق و آزادی های مردم تضمین شود و با فساد لجام گسیخته موجود مبارزه گردد.

در سطح بین المللی نیز دیپلماسی عاقلانه ای اتخاذ شود و التزام به میثاق ها و تعهدات و اخلاق بین المللی خود را نشان دهند و دوستان از دشمنان تشخیص داده شوند.

برای مقابله با توطئه های امپریالیسم آمریکا و متحدانش به مردم خود و مردم جهان تکیه کنیم واز قدرت و نیروی آنان برخوردار شویم.


مرتضی آتش بر

کاوه اخوان

حمید آصفی

افخم امینی

سوسن امینی

اکرم امینی

خسرو باقری

کوروش تیموری

احمد پور ابراهیم

علی پورصفر

نسرین پوری

آصفه پیغاله

علی رضا جباری

حسین حسن پور 
داوود جلیلی

ترانه راد

فریبرز رئیس دانا

جمیله روح زنده

اردشیر زارعی قنواتی

علی سنبلی

صادق شکیب

گوهر شمیرانی

ناصر طاهری

سیامک طاهری

مصطفی طاهری

مرتضی طاهری

محمدرضا طاهریان

محمدعلی عمویی

نسرین فرهومند

فرخنده کولوئی

عبدالله مرادی

مریم محبوب

اقدس مومنی

مهدخت هاشمی

منور یوسف پور

تازه‌ها در کتابخانه مهر

علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.