بیانیه مشترک حزب کمونیست ترکیه و حزب کمونیست جدید هلند

ما، حزب کمونیست جدید هلند و حزب کمونیست ترکیه، زحمتکشان‌مان را به همکاری و نیفتادن به دام سیاست‌های سخیف و منحط بورژوازی فرا می‌خوانیم. اردوغان و دولت حزب عدالت و توسعه به نظر می‌رسد به آفرینش یک «دشمن خارجی» خو گرفته اند و با نومیدی غرق در روند همه‌پرسی شدند. در سمت دیگر، دولت هلند ترجیح می‌دهد برای غلیه بر بحرانی که اتحادیۀ اروپایی گرفتار آن است با کارت بیگانه‌هراسی بازی کند. اعلام می‌کنیم که در مقابل سیاست‌های امپریالیستی اتحادیۀ اروپایی ایستاده ایم. این فاکت را خاطرنشان می‌کنيم که فقط با اتحاد پرولتاریا می‌توان نژادپرستی را متوقف ساخت. تأکید می‌کنیم که با آگاهی انترناسیونالیستی علیه هر عمل محدود‌کنندۀ حقوق طبقه کارگر و کارگران مهاجر مبارزه خواهیم کرد. ما غیرممکن بودن یک سرمایه‌داری بهتر و ضرورت تشدید مبارزه برای تنها گزینه، سوسیالیسم را، یادآور می‌شویم.

سایت هواداران حزب توده ایران

مهر، شماره:
۱۴۶
تاریخ:
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
آمار شماره قبلی سایت:
شماره ۱۴۵
تعداد بازدیدکنندگان:
۳۱۸۷
تعداد مراجعه به بخش‌های مختلف :
۱۱۴۸۶
تعداد کلیک به مطالب :
۱۵۴۱۹۳
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.