شماره ۱۵۶ ـ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

توفان نقدینگی ١٢١١ هزار میلیارد تومانی؟

بانك مركزی در حالی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ارایه داد كه میزان نقدینگی به سطح خطرناكی رسیده است. میزان نقدینگی كشور به رقم هزار و ٢١١ هزار میلیارد تومان رسیده كه نشان‌دهنده افزایش ٧/٢٤ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ است. همچنین این شاخص در بهمن ماه ١٣٩٣، ٧٥٨ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به روزهای نخستی كه حسن روحانی سركار آمد ١٠٠ درصد رشد داشته است. افزایش شاخص نقدینگی نه‌تنها كارشناسان را نسبت به آینده بیمناك می‌كند، بلكه ولی‌الله سیف، رییس كل بانك مركزی هم در گفت‌وگویی كه پیش از عید با روزنامه اعتماد داشت، پذیرفت در مدیریت نقدینگی ضعف‌هایی وجود دارد و مدیریت او در این حوزه قابل نقد است. افزایش نرخ نقدینگی در شرایط ركودی چندان آثار منفی خود را نشان نمی‌دهد و هرگاه وضعیت اقتصادی به دوران رونق باز گردد، به‌ویژه در بخش‌هایی كه روابط درهم تنیده با اقتصاد كشور دارند، آنگاه عوارضی مانند تورم محتمل خواهد بود. 
در بخش بودجه‌، كسری بودجه ١٣ هزار میلیارد تومان بیش از برآوردهای دولت شد و سطح تحقق پروژه‌های عمرانی بسیار ناچیز است.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.