شماره ۱۵۷ ـ ۲۴ تیر ۱۳۹۷

برگ‌هایی از تاریخ

مصاحبهٔ مجلهٔ «اندیشهٔ پویا» با رفیق عمویی در مورد عملکرد حزب پس از انقلاب

برای مطالعه این گفت‌و‌گو به فایل پیوست مراجعه کنید.

برچسب ها ( تگ): 

مصاحبهٔ «مهرنامه» با رفیق عمویی ــ دربارهٔ آیتالله طالقانی

محمدحسین خسروپناه ـــ در ستیز با رؤیای دیکتاتوری

رفقای گرامی،

کودتای ۲۸ مرداد: زمینهها، ویژگیها و پیامدها (بخش پایانی)

مصاحبهٔ اختصاصی «مهر» با پروفسور یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ کالج باروک، نیویورک

مهر: با توجه به این واقعیت که بخش کوچکی از ارتش در کودتا شرکت داشت، آیا شما با این بحث که میگویند سازمان افسری حزب از نیروی نسبی کافی برای مقابله با کودتا برخوردار بود موافقید؟ آیا در صورت دست زدن به اقدام، سازمان افسری میتوانست اوضاع را تغییر دهد؟

کودتای ۲۸ مرداد: زمینهها، ویژگیها و پیامدها (بخش دوم از سه بخش)

مصاحبهٔ اختصاصی «مهر» با پروفسور یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ کالج باروک، نیویورک

«مهر»: بگذارید در اینجا به نقش حزب تودهٔ ایران بپردازیم. میدانیم که تا ۳۰ تیر حزب با توجه به گرایشان گوناگون درون جبههٔ ملی نسبت به آنچه اتفاق میافتاد تردید داشت و با شک به آن مینگریست. این نگرانی حزب، بهویژه در مورد ترکیب کابینهٔ دکتر مصدق، تا چه حد پایه در واقعیت داشت؟

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.