شماره ۱۶۸- ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هشتم)

فصل هشتم: دستمزد

طرفداران شیوهٔ تولید سرمایهداری ادعا می کنند که دستمزد، پرداخت بهای متناسب با کار و ارزش افزوده، جزو تولیدات سرمایه است.

اما کار به چه معنا است؟

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هفتم)

فصل هفتم: ماشینها و صنعت بزرگ

دربارهٔ کئوپراسیون

لنین، مجموعهٔ آثار و مقالات، انتشارات حزب تودهٔ ایران
ترجمه: محمد پورهرمزان
با سپاس از «یک رفیق»

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل ششم)

فصل ششم: تقسیم کار و تولید کارخانهای (مانوفاکتور)

هنگامی که سرمایهدار در کارگاهش کارگران را گرد هم میآورد تا قسمتهای مختلف کار لازم را برای ساخت یک کالا اجرا کنند، او بدینترتیب به کار همزمان یک مشخصهٔ ویژه میدهد: او تقسیم کار و تولید کارخانهای را بر قرار میسازد که آن هم در واقع چیز دیگری نیست مگر «یک ارگانیسم تولید که عناصر آن انسانها هستند.»

تضادهای سرمایه (چکیدهٔ سخنرانی در دانشگاه وارویک)

دیوید هاروی
منبع: یوتوب، فوریه ۲۰۱۳
ترجمه: یک رفیق

مارکس در آثارش واژهٔ تضاد را بارها مورد استفاده قرار داده است. تقریباً هر زمان که او از بحرانهای درونی سیستم صحبت میکند، این بحران را به این ایده پیوند میدهد که: برخی تضادها شدت مییابند و به تضاد مطلق بدل میشوند.... در اینجا، به سه دلیل مهم، به چگونگی استفادهٔ مارکس از این واژه نگاهی فراتر میاندازم.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
میخائیل شولوخف
میخائیل شولوخف
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.