شماره ۱۸۴ ـ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اسناد تاریخی حزب توده ایران

نباید گذاشت اسرار این جنایت حیوانی و هولناک علیه زندانیان توده‌ای به خاک سپرده شود

این‌روزها شنوندگان و بینندگان صدا و سیماری جمهوری اسلامی ایران با بهت و حیرت دردناکی شاهد صحنه‌سازی‌های دلخراشی شده‌اند که برای هر انسان شرافتمندی مایهٔ شرمساری و تنفر است. انسان‌های میهن‌پرست و انترناسیونالیستی را که با وسایل مدرن شکنجه‌های جسمی و روحی رسیده از آمریکا، انگلستان و اسرائیل مسخ کرده‌اند، گویا برای مصاحبه‌ٔ تلویزیونی به استودیو می‌آورند تا «حقایقی» را که طی هفتاد سال عمر قادر به درک آن‌ها نبوده‌اند ولی بر اثر چندماه گذران در شکنجه‌گاه‌های اوین به‌ آ‌ن‌ها پی برده‌اند، برای بینندگان و شنوندگان بازگو کنند.

۱- تکنولوژی پزشکی «سیا» در خدمت جمهوری اسلامی ایران

در هفتهٔ گذشته، مطالبی در ارتباط با مقالهٔ «شیوه‌های ضدمردمی سیا و موساد نمی‌تواند مردم ایران و افکار عمومی جهان را فریب دهد» ـــ چاپ شده در «راه توده» شماره ۴۰ به‌دست ما رسید. هیأت تحریریهٔ «راه توده» دو مقاله را از این میان انتخاب نموده که مقالهٔ اول وسیلهٔ یک هیأت متخصص در رشتهٔ داروسازی پزشکی، بدون دیدن فیلم «اعترافات»، در رابطه با اثرات انواع و اقسام داروهایی که سازمان مخوف «سیا» جهت تهیهٔ آن مبالغ زیادی پول و مقدار زیادی انرژی و نیروی «علمی» صرف کرده تهیه گردید. مقالهٔ دوم وسیلهٔ هیأت دیگری، متخصص در امور صحنه و فیلم‌برداری، تهیه گردیده است.

۲- تکنولوژی پزشکی «سیا» در خدمت جمهوری اسلامی ایران

پس از پخش سناریوی «اقاریر» رهبران حزب تودهٔ ایران، که به‌کارگردانی سیا، موساد و اینتلیجنت سرویس و ساواک در خدمت جمهوری اسلامی، در «استودیو اوین» تهیه دیده شده بود، مقالات متعددی به‌دست «هیأت تحریریهٔ راه توده» رسید که هریک افشاکنندهٔ شیوه‌های خاصی از شکنجه‌ها و شناسانندهٔ نوع خاصی از مواد شیمیایی مکمل شکنجه‌های جسمی و روانی است. «راه توده» جهت آشنا ساختن خوانندگان خود با شیوه‌های مختلف شکنجه و انواع و اقسام داروها، مبادرت به چاپ بعضی از این مقالات رسیده می‌کند.

اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

سایت «مهر»، با توجه به حساسیت شرایط میهن ما در حال حاضر، و با نظر به اهمیت تاریخی ارزیابی‌های رهبری وقت حزب تودهٔ ایران از انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۱۳۵۷، متن کامل اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران را در اختیار خوانندگان، به‌ویژه همهٔ نیروهای انقلابی، ضدامپریالیست و آزادی‌خواه ایران که با نگرانی به روندهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران می‌نگرند، قرار می‌دهد.

درس‌هایی از تاریخ


س: از انقلاب ایران که موفقیتی عظیم در جنبش جهانی ضدامپریالیستی به شمار می‌آید، چهار ‏سال می‌گذرد. لطفاً بیلان دگرگونی‌هایی که این انقلاب در زمینه داخلی و در زمینه سیاست ‏بین‌المللی به همراه آورده است را برای ما شرح دهید؟

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.