شماره ۱۵۱ ـ دی ماه ۱۳۹۶

اسناد تاریخی حزب توده ایران

بهمناسبت سالروز تشکیل کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری جهان

برگرفته از «دنیا»، نشریه سیاسی و تئوریک کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، شماره ۱، سال ۱۳۵۹
به قلم زندهیاد عبدالحسین آگاهی

 

زنان و دختران ما

برگرفته از کتاب «چهرههای درخشان»
به قلم زندهیاد مریم فیروز

 بهمناسبت ۸ مارس و بهمنظور گرامیداشت یاد رفیق مریم فیروز، از پیشگامان برجسته جنبش زنان در ایران، چکیده بخشی از کتاب چهرههای درخشان را جهت بازانتشار برگزیدهایم.

 

ما و دیدگاههای نو در جنبش چپ ایران

برگرفته از «دنیا»، نشریهٔ سیاسی و تئوریک کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، شماره ۲، سال ۱۳۵۸ ـــ

نوشته زندهیاد رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)

فرازهایی از اسناد و اعلامیه های حزب تودهٔ ایران در ارتباط با انقلاب بهمن ۱۳۵۷

برگرفته از کتاب «اسناد و اعلامیههای حزب تودهٔ ایران» (از شهریور ۱۳۵۷ تا پایان اسفند ۱۳۵۸) ـــ

بخشهایی از: اعلامیه ۱۳ شهریور ۱۳۵۷ (طرح «برچیدن بساط سلطنت و روی کار آمدن یک دولت ائتلاف ملی»)؛ اعلامیه ۲۳ دی ۱۳۵۷ (ضرورت «تدارک همه جانبه مبارزه مسلحانه»)؛ اظهاریه ۳ بهمن ۱۳۵۷ هیأت اجرایی درباره هشدار نسبت به اعمالی که اتحاد نیروهای ملی و دمکراتیک را خدشهدار میسازد؛ و اعلامیه ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ (اعلام آغاز فعالیت علنی حزب تودهٔ ایران)

 

اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران
دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۵۷

مارکسیسم و آزادی

بحث ما بین استبداد و آزادی‌های بورژوایی نیست، بلکه آزادی‌های بورژوایی و آزادی به معنای اصیل و انسانی این کلمه است. آزادی‌های بورژوایی، از آن جهت که به برکت مبارزات طولانی و جانبدارانه زحمتکشان و علی‌رغم صریح تمایلات طبقه بورژوازی و دولتش، از مقداری محتوی انباشته شده، البته صوری صرف نیست، ولی آن آزادی که ما آن‌را از سوسیالیسم جدا نمی‌دانیم، با آزادی بورژوایی که در اثر سیطره طبقاتی بهره‌کشان و به‌ویژه انحصارها، فاقد مضمون واقعی و پیگیر انسانی است، تفاوت ماهوی دارد.

 

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.