شماره ۱۸۵ ـ اول تیر ۱۳۹۹

اسناد تاریخی حزب توده ایران

اسناد «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی» حزب تودهٔ ایران (بخش اول)

در خرداد ۱۳۶۵ سه اجلاس پیاپی، «پلنوم ۱۹ کمیتهٔ مرکزی»، «کنفرانس ملی» و اولین پلنوم کمیتهٔ مرکزی منتخب این کنفرانس برای تعیین ترکیب هیأت سیاسی برگزار شد. ما اسناد این اجلاسها را در سه بخش به اطلاع خوانندگان میرسانیم (برای دیدن اسناد روی تیترها کلیک کنید).

۱ـ اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ تصمیمات پلنوم نوزدهم

در این سو و آن‌سوی آرمان انقلابی

برای مطالعه مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید.

برچسب ها ( تگ): 

اطلاعیهٔ هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (۲۵ خرداد ۱۳۶۴) [*]

اخیراً جزوهای در ۶۳ صفحه زیر عنوان «نامه به رفقا» بدون امضاء و گویا از جانب «بخشی از اعضاء کمیتهٔ مرکزی» با نقض اساسنامهٔ حزب و زیر پا گذاردن موازین حزب طبقهٔ کارگر در میان اعضاء و هواداران حزب پخش شد. متعاقب آن نامهای در ۸ صفحه، این بار خطاب به «اعضاء کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران» به امضاء سه نفر از رفقا بابک امیرخسروی، فریدون آذرنورو فرهاد فرجاد اعضاء اصلی و مشاور کمیتهٔ مرکزی انتشار یافت.

بررسی مضمون جزوه و نامه جای کوچکترین تردیدی باقی نمیگذارد که هردوی آنها از طرف منبع واحدی تنظیم شده است.

حاکمیت قانون: شرط انسجام انقلاب

متن پیوست فصلی از کتاب «نظری به سیر انقلاب کشور ما»، است که در شهریور ماه ۱۳۶۱، چند ماه پیش از یورش جنایتکارانه به حزب تودهٔ ایران، از سوی حزب انتشار یافت.

رحیم نامور ـــ حزب تودهٔ ایران و مسئلهٔ اصولیت در دفاع از متهمین سیاسی

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.