شماره ۱۶۸- ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

اسناد تاریخی حزب توده ایران

اطلاعیهٔ هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (۲۵ خرداد ۱۳۶۴) [*]

اخیراً جزوهای در ۶۳ صفحه زیر عنوان «نامه به رفقا» بدون امضاء و گویا از جانب «بخشی از اعضاء کمیتهٔ مرکزی» با نقض اساسنامهٔ حزب و زیر پا گذاردن موازین حزب طبقهٔ کارگر در میان اعضاء و هواداران حزب پخش شد. متعاقب آن نامهای در ۸ صفحه، این بار خطاب به «اعضاء کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران» به امضاء سه نفر از رفقا بابک امیرخسروی، فریدون آذرنورو فرهاد فرجاد اعضاء اصلی و مشاور کمیتهٔ مرکزی انتشار یافت.

بررسی مضمون جزوه و نامه جای کوچکترین تردیدی باقی نمیگذارد که هردوی آنها از طرف منبع واحدی تنظیم شده است.

حاکمیت قانون: شرط انسجام انقلاب

متن پیوست فصلی از کتاب «نظری به سیر انقلاب کشور ما»، است که در شهریور ماه ۱۳۶۱، چند ماه پیش از یورش جنایتکارانه به حزب تودهٔ ایران، از سوی حزب انتشار یافت.

رحیم نامور ـــ حزب تودهٔ ایران و مسئلهٔ اصولیت در دفاع از متهمین سیاسی

قطعنامهٔ پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ وضع جهان، ایران و وظایف حزب در مرحلهٔ کنونی

به نقل از «راه توده»، دورهٔ اول، ویژهنامه، ۲ دی ۱۳۶۲

هجدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، گزارش درباره مسایل جهان، ایران و وظائف حزب در مرحله کنونی را استماع کرد و پس از بحث پیرامون آن در مورد نکات زیرین موافقت حاصل نمود:

الف ـ نظری به وضع جهان

حزب تودهٔ ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای مطالعه این سند به فایل پیوست مراجعه کنید.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
میخائیل شولوخف
میخائیل شولوخف
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.