شماره ۱۶۳ ـ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

بودجه سال ۱۳۹۸

پرونده ویژه: لایحه بودجه ۹۸ در بوته نقد

در وهله نخست بودجه سال ۱۳۹۸ نه بودجه کشوری با بحران‌های گسترده اقتصادی و سیاسی که بودجه‌ای نرمال و مشابه لوایح بودجه در ۳ دهه گذشته است. همچنان دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی خود چشمش به جیب خانواده‌ها و مردم است.

پرونده ویژه: آموزش و پرورش طبقاتی؛ هدف آینده دولت نئولیبرال

دولت حسن روحانی همچون اسلاف خود در ۳ دهه گذشته و به بهانه کاهش هزینه‌های عمومی، هجومی گسترده به آموزش و پرورش را آغاز کرده است. تسری سیاست‌های نئولیبرالی به حوزه آموزش و پرورش علاوه بر طبقاتی شدن گسترده‌تر آموزش در ایران، اثر گسترده‌ای بر آماده‌سازی نیروی انسانی متبحر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی آینده ایران خواهد داشت. این برنامه‌ریزی گسترده دولت برای نابودی این حوزه، سرکوب گسترده فعالان صنفی و سندیکایی در حوزه آموزش و پرورش را معنی‌دارتر از گذشته می‌کند​.

پرونده ویژه: بودجه‌ای نئولیبرالی برای تعمیق شکاف و نابرابری اقتصادی

تحریریه «مهر»: پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، بحث‌های گوناگونی در مورد زوایای مختلف این بودجه در میان اقتصاد‌دانان ایران درگرفته است. غالب این بحث‌ها نگاهی انتقادی به بودجه پیشنهادی سال آینده کشور بوده است. به شکل کلی، می‌توان انتقادها به این لایحه را متناسب با گرایش اقتصادی منتقدانش به دو دسته تقسیم کرد. اقتصاد‌دانان راست‌گرا این لایحه را از حیث منابع و مصارف ناتراز و ناشی از نگاه بسیار خوش‌بینانه دولت به حصول منابع فرضی در سال آینده می‌دانند که نهایتا سبب استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و رشد پایه پولی خواهد شد. از دیگر سو اقتصاد‌دانان نهادگرا ضمن تأکید بر ناترازی منابع و مصارف، پیشنهاد بودجه‌ای دولت حسن روحانی را در راستای همان برنامه ویرانگر نئولیبرالی اعلام می‌کنند که در ۳ دهه گذشته همچون سرطان، سیاستگذاری اقتصادی در ایران را قبضه کرده است.
حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاد‌دان نهادگرا هستند که پس از انتشار جزییات لایحه بودجه ۹۸ با انتشار گزارشی۱، نقد خود را به این لایحه بیان کردند. در ادامه خلاصه‌ای از گزارش این دو اقتصاد‌دان نهادگرا آورده شده است.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.