شماره ۱۷۶ ـ ۲۰ دی ۱۳۹۸

اقتصادی

رشد اقتصادی مورد نظر دولت، به‌غایت بی‌کیفیت است

طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفهجوییهای خود را به مصرف مواد پروتئینی، لب

برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه دولت با برنامه توسعه

گزارش‌های رسمی بانك مركزی و مركز آمار نشان‌دهنده این است كه از ٨٤ تا ٩٢ كسری بودجه خانوار ایرانی چهار و نیم برابر شده است، در چنین شرایطی دولت اعلام كرد كه بر‌ای سال ١٣٩٣ همچنان می‌خواهد خطای راهبردی دولت پیشین را با شیب كمتر ادامه دهد، یعنی دولت قبلی آمده بود و قیمت حامل‌های انرژی ۵۵۰ درصد رشد داده و اینها به ۵۵ درصد رساندند و در كنار آن تقریبا تمام سیاست‌های دیگر افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید و افزایش‌دهنده فشارهای معیشتی به مردم را ادامه دادند، در این شرایط دولت با زبان بی‌زبانی می‌گوید من هیچ بخشی از فاجعه دولت قبل را جبران نمی‌كنم، فشارهای جدید را تحمیل می‌كنم، می‌فهمم طبقه متوس

مافیای هزار تویِ بورژوازی بوروکراتیک ایران ‪*‬

منبع اصلی سرمایه این شبکه بسیار عظیم از شرکتهای لایهای دولتی است، اما به

ریشه اصلی «از‌ کارکرد ‌افتادگی» اقتصاد ایران

برنامه ششم در این دولت و مجلس قبلی به‌طرز فاجعه‌آمیزی از اقتضائات شرایط کنونی دور بود ... دولت این اسناد را که به‌نام برنامه به مجلس داده بود پس بگیرد و یک سند اندیشیده مبتنی بر مشارکت به‌عنوان سند برنامه میان‌مدت طراحی کند و در آن سند محور اصلی کار باید ارتقای بنیه تولید ملی و بازآرایی ساختار نهادی بر محور اقتضائات این هدف باشد. 

 

صنعت‌زدایی اقتصاد ایران را به‌سمت‌ رانت‌خواری کشانده است

براساس آمار سرشماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، خالص فرصت‌های ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سر شماری منفی ۴۱۵ هزار شغل است ... دقیقاً به موازات آن در همین دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی مثبت ۷۱۵ هزار شغل است ... در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشته‌ایم ـ سال‌های ۹۱ـ۸۴ - براساس گزارش‌های رسمی‌ سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۱ رسیده است، یعنی یک سقوط بالغ بر ۴۰ درصدی ...[و]‌ نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸ درصد در سال ۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۹۱ ...

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

فیدل کاسترو
چه گوارا
فرهاد نعمانی ـ سهراب بهداد
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.