شماره ۱۶۳ ـ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

اقتصادی

سیاست‌های تعدیل ادامه خواهد یافت

گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی
مهرگان، شماره ۲۰، بهمن ۱۳۹۲
خسرو صادقی بروجنی

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، فارغالتحصیل مقطع دکتری در رشتهی توسعهی اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه در سال ۱۳۵۵ است و سابقهی تدریس در دانشگاههای مختلف را دارد. وی هماکنون دانشیار بازنشستهی دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران است. «اقتصاد ایران زمین» و «آشنایی با اقتصاد ایران» از مهمترین کتابهای او است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.