شماره ۱۶۷ ـ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸

اقتصادی

شرایط اقتصادی کشور نگرانکننده است

فرشاد مومنی ـــ

نامبرده در گفتگو با سایت جماران گفت: خوشبختانه تقریباً همگان این واقعیت را پذیرفتهاند که فرصت استثنایی تاریخی تقریباً ده ساله را به بدترین شکل ممکن از دست دادهایم.

مومنی با تأکید بر اهمیت مسأله اشتغال و بازار کار، گفت: ابتدا باید تصویری هرچه واقعبینانهتر از روندهای واگرایی نگرانکننده موجود در کشور داشته باشیم، سپس بر اساس آن تصویر، اولویتگذاری کنیم. به گمانم یکی از مهمترین روندهای نگرانکننده، به تحولاتی مرتبط است که در بازار کار ایران اتفاق افتاده است.

دورهٔ جدید مجلهٔ «ایران فردا» منتشر شد

همراه با مصاحبهای با فرشاد مومنی دربارهٔ سیاستهای اقتصادی دولت روحانی

شمارهٔ اول دورهٔ جدید مجلهٔ «ایران فردا» با صاحب امتیازی آقای حامد سحابی، پسر زندهیاد مهندس سحابی، به تاریخ خرداد ۱۳۹۳ منتشر شد. در این شماره آثار و گفتارهایی از مرضیه آذرافزا، کمال اطهاری، ابراهیم اصغرزاده، عمادالدین باقی، محمد بسته نگار، حبیبالله پیمان، حمیدرضا جلاییپور، حسین راغفر، محسن رنانی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، محسن صفایی فراهانی، بهروز گرانپایه، محمد مالجو، فرشاد مومنی، ابراهیم یزدی و ... در بخشهای پنجگانهٔ «اقتصاد»، «سیاست»، «یاد»، «فرهنگ و اندیشه» و «اجتماعی» انتشار یافته است.

ادامهٔ سیاستهای برنامهٔ تعدیل در دولت روحانی، اصرار بر پیشروی در باتلاق است

مصاحبه با فرشاد مومنی

 منبع: خبرآنلاین، ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

  بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی و ناکارایی سیاستهای اجرایی دولت دهم بود که به مرور بخش تولید بهسمت رکود حرکت کرد. شما از مخالفان سرسخت اجرای قانون هدفمندی چه در فاز اول و چه فاز دوم هستید، اما آیا بهنظر شما همین رکود منجر به کاهش تبعات تورمی اجرای فاز دوم میشود؟

سیاست شوک درمانی در ایران با شکست کامل روبرو شده است

۷ پیشنهاد فرشاد مومنی برای عبور از معضل یارانهها 
ـــ منبع: جهان صنعت، روزنامه اقتصادی صبح ایران، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳  

دولت میتوانست فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی نکند

گفتوگوی روزنامه «اعتماد» با حسین راغفر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

ارزیابی شما از افزایش قیمت دوباره نرخ دلار چیست؟ با توجه به اینکه آقای روحانی در گفتوگوی تلویزیونی هفته گذشته هیچ اشارهیی به افزایش قیمت دلار نداشت، آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی را تنها عامل افزایش نرخ دلار میدانید؟

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.