شماره ۱۸۴ ـ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اقتصادی

با وجود سیاست‌های نئولیبرالی نیازی به توطئه خارجی نیست

اخیراً سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیم‌گیری کشور تهیه شده­اند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانه‌های پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شده‌اند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است.
 
 

جنگ آمریکا علیه ایران یا جنگ بر سر نفت؟

آمریکا با اجرای تحریم‌ها از یک‌سو به اهداف تجاری خود در بازار جهانی نفت نائل شده و از سوی دیگر با اعمال فشار اقتصادی درصدد فروپاشی اقتصاد ایران است. سیاست نئولیبرالی مالیات تورمی با فشار بی‌امان بر گرده طبقات پایین و متوسط، کاهش مصرف و سقوط سطح معیشت خانوارها را در پی دارد که چنانچه تجربه شده هیچ دستاوردی جز تشدید رکود ـ تورمی، نابودی طبقه متوسط، بالا رفتن جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین و افزایش نارضایتی‌ها به‌دنبال نداشته است. سیاست اخذ مالیات تورمی در جهت اعمال فشار هر‌چه بیشتر بر عامه مردم صورت می‌گیرد.
 
 

سیاست‌های اقتصادی دولت ملی

روزگار سختی را می‌گذرانیم و چالش‌های سنگینی در پیش داریم. مردم ایران در طول ۲۰۰ سال گذشته، آنی بدون چالش از سر نگذرانیده‌اند. از هنگامی که از آستانه وابستگی عبور کرده و وارد روزگار پر فراز و نشیب اقتصاد وابسته شدند، تا هنگامی که مصمم شدند مناسبات ویران‌گر سرمایه‌داری وابسته را برهم زنند، و تا هم‌اکنون که هنوز در چنبره این مناسبات گرفتارند.

این مناسبات حکم کرده که کشورهای در حال توسعه، تأمین‌کننده مواد خام مورد نیاز اقتصاد امپریالیستی باشند و در عین حال، خود کنترل مسیر رشد و توسعه با اتکا به منابع درآمد خود را در دست نداشته باشند.

برچسب ها ( تگ): 

توسعه نئولیبرالیزم در ایران، برنامه اصلی براندازی نظام سیاسی از درون

در سال ۱۳۹۷، کیک اقتصاد ایران حدود ۵ درصد کوچک‌تر شد، اما این که قدرت خرید (سطح زندگی) مردم ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است، به‌روشنی نشان می‌دهد که آنچه که به‌ بهانه تحریم‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصیب وابستگان به دولت و قدرت شده است. این که مردم هزینه تحریم‌ها را بدهند و در سایه قدرت گروهی قلیل برندگان و کاسبان تحریم‌ها باشند، کمال بی‌انصافی و بی‌عدالتی در حق مردمی است که صاحبان اصلی کشور هستند.
 

جمعیت سه میلیونی ثروتمند و ذی‌نفعان جنگ در ایران

باید تمام انرژی خود را بر روی مطالعات تحلیلی جمعیتی ۳ میلیونی در ایران که بسیار ثروتمند هستند بگذاریم. این جمعیت دو ویژگی کلیدی دارند یکی اشتهای سیری‌ناپذیر برای لوکس زندگی کردن و دیگری از نظر هزینه و پرداخت هیچ قید‌و‌بند و محدودیتی ندارند. در چندسال اخیر این گروه و ذی‌نفعان فضای جنگی در ایران اوضاع را به حدی آشوب‌ناک کردند که دولت و دانشگاه‌ها از انجام وظایف خود بازماندند. مسأله بسیار حیاتی این است که در این چند سال از نظر اندیشه‌ای غفلت بزرگی کردیم و آن غفلت این است که ما بررسی نکردیم خودمان چه کردیم که شدت آسیب‌پذیری ما تا این اندازه بزرگ شده است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.