شماره ۱۵۷ ـ ۲۴ تیر ۱۳۹۷

کارگری

سندیکای کارگران شرکت واحد: اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی‌ می‌داریم!

فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان و همکاران گرامی‌ و دیگر آزادگان عدالت‌جوی که بی‌هیچ چشم‌داشتی در راه حق و عدالت جهانی ره می‌سپارند جانانه و همدلانه شادباش می‌گوییم.


جدال ارتش بیکاران با مزد کارگران

این میل به پایین نگهداشتن قیمت نیروی انسانی، به‌طور بسیار جدی در همه کشورهای دنیا از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد، تحت عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» اجرا و از اواخر دهه ۱۳۶۰ در ایران نیز پذیرفته شده است.
 

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو خطاب به مذاکره کنندگان مزد ۹۴: از آبروی جامعه کارگری کوتاه نیایید

«در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اگر می‌خواهند آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که رقمی کمتر از جبران عقب‌ماندگی سال گذشته را برای افزایش حداقل مزد نپذیرند تا بتوانند در برابر وجدان خود و در برابر میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند»
 

آیا خانه کارگری‌ها در سرکوب دستمزد‌ها دیگر نقشی نخواهند داشت؟

درباره سرکوب دستمزد‌ها تنها خواجه شیراز در بی‌خبری است. حتی نمایندگان خانه کارگر هم آشکارا پذیرفته‌اند که دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی نمی‌خواهند دستمزد‌ها افزایش یابد. آقای علیرضا حیدری نماینده خانه کارگر در ستون اقتصاد روزنامه اعتماد به مواردی از نقض آشکار قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی که دولت آن‌ها را امضا کرده است اشارات صریحی دارد. وی در این‌باره چند نکته از موارد کلیدی سرکوب دستمزد‌ها را بیان می‌کند.

یک تناقض: عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار و نقض حق تشکلیابی کارگران ایران

 تحریریه «مهر» ـــ

نگاهی به آمار منتشر شده در ارتباط با اخراج گسترده کارگران در ۳ ماه گذشته بیانگر این واقعیت است که بیش از ۲۰۰۰ کارگر در این بازه زمانی کار خود را از دست دادهاند. نمایندگان صنفی کارگران و سازماندهندگان اعتراضات صنفی کارگری نیز در صف اخراجیها قرار دارند. مرور گزارشهای مربوط به اخراج کارگران نشاندهنده این واقعیت است که بهرغم عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار، فعالان کارگری بهدلیل عدم برخورداری از تشکلهای مستقل صنفی با خطر اخراج، بیکاری و دستگیری مواجه میشوند.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.