شماره ۱۵۱ ـ دی ماه ۱۳۹۶

کارگری

جدال ارتش بیکاران با مزد کارگران

این میل به پایین نگهداشتن قیمت نیروی انسانی، به‌طور بسیار جدی در همه کشورهای دنیا از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد، تحت عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» اجرا و از اواخر دهه ۱۳۶۰ در ایران نیز پذیرفته شده است.
 

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو خطاب به مذاکره کنندگان مزد ۹۴: از آبروی جامعه کارگری کوتاه نیایید

برگرفته از «ایلنا»، ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

«در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اگر میخواهند آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند حداقل کاری که میتوانند انجام دهند این است که رقمی کمتر از جبران عقبماندگی سال گذشته را برای افزایش حداقل مزد نپذیرند تا بتوانند در برابر وجدان خود و در برابر میلیونها کارگر پاسخگو باشند»

آیا خانه کارگریها در سرکوب دستمزدها دیگر نقشی نخواهند داشت؟

برگرفته از وبلاگ «کار در ایران»

 

یک تناقض: عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار و نقض حق تشکلیابی کارگران ایران

 تحریریه «مهر» ـــ

نگاهی به آمار منتشر شده در ارتباط با اخراج گسترده کارگران در ۳ ماه گذشته بیانگر این واقعیت است که بیش از ۲۰۰۰ کارگر در این بازه زمانی کار خود را از دست دادهاند. نمایندگان صنفی کارگران و سازماندهندگان اعتراضات صنفی کارگری نیز در صف اخراجیها قرار دارند. مرور گزارشهای مربوط به اخراج کارگران نشاندهنده این واقعیت است که بهرغم عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار، فعالان کارگری بهدلیل عدم برخورداری از تشکلهای مستقل صنفی با خطر اخراج، بیکاری و دستگیری مواجه میشوند.

سهم کارگران از پروژههای هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟

منبع: کلمه ـ ۷ دی ۱۳۹۳
گروه کارگری

 

این اولین بار نیست که قرارگاه خاتم سپاه، کارگرانی را که چند صد هزار تومان حقوق طلبکارند، عاصی میکند و به خیابان و اعتراض و اعتصاب میکشاند.

قرارگاهی که میگوید به پروژههای زیر سه هزار میلیارد تومان وارد نمیشود، بارها معیشت کارگران پروژههایش را لنگ خرج روزمره خود گذاشته و آنها را شرمنده خانوادههایشان کرده است. آنها خوب میفهمند که میرحسین چرا از داخل حصر بر سر کسانی فریاد میزند که «از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم در کشور ایجاد کردهاند.»

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.