شماره ۱۶۱ ـ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

کارگری

ویژهٔ اول ماه مه: مصاحبه با یکی از رهبران جنبش سندیکایی ایران

«مهر»: با سلام و تبریک بهمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر. میخواستیم از فرصت استفاده کنیم و نظر شما را دربارهٔ برگزاری جشن اول ماه مه قبل و پس از انقلاب بدانیم.

اجازه بدهید من هم فرا رسیدن روز همبستگی کارگران جهان را به شما دستاندرکاران سایت «مهر» تبریک و تهنیت عرض کنم.

اعتصاب حق کارگران معدن چادرملو است

گزارش دریافتی

مبارزه کارگران زحمتکش معدن چادرملو تا دستیابی به خواسته هایشان ادامه خواهد یافت

کارفرماها، اداره کار و پلیس امنیت منطقه یزد و اردکان در اتحادی شوم علیه ۲۲۰۰ نفر از کارگران محروم و زحمتکش معدن چادرملو، پس از ماهها شکست در تطمیع و تفرقهاندازی بین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی، در چند هفته گذشته با تهدید و سرکوب و بازداشت اعضای هیأت مدیره و برخی از نمایندگان کارگران، سرانجام با گروگانگیری دبیر انجمن و مشروط کردن آزادی وی به دست کشیدن کارگران از تحصن، پایان اعتصاب و بازگشتشان به کار در معدن، موقتاً کارگران را به عقبنشینی و قطع اعتصاب وادار کردند.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.