شماره ۱۵۷ ـ ۲۴ تیر ۱۳۹۷

کارگری

سهم کارگران از پروژههای هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟

منبع: کلمه ـ ۷ دی ۱۳۹۳
گروه کارگری

 

این اولین بار نیست که قرارگاه خاتم سپاه، کارگرانی را که چند صد هزار تومان حقوق طلبکارند، عاصی میکند و به خیابان و اعتراض و اعتصاب میکشاند.

قرارگاهی که میگوید به پروژههای زیر سه هزار میلیارد تومان وارد نمیشود، بارها معیشت کارگران پروژههایش را لنگ خرج روزمره خود گذاشته و آنها را شرمنده خانوادههایشان کرده است. آنها خوب میفهمند که میرحسین چرا از داخل حصر بر سر کسانی فریاد میزند که «از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم در کشور ایجاد کردهاند.»

ویژهٔ اول ماه مه: مصاحبه با یکی از رهبران جنبش سندیکایی ایران

«مهر»: با سلام و تبریک بهمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر. میخواستیم از فرصت استفاده کنیم و نظر شما را دربارهٔ برگزاری جشن اول ماه مه قبل و پس از انقلاب بدانیم.

اجازه بدهید من هم فرا رسیدن روز همبستگی کارگران جهان را به شما دستاندرکاران سایت «مهر» تبریک و تهنیت عرض کنم.

اعتصاب حق کارگران معدن چادرملو است

گزارش دریافتی

مبارزه کارگران زحمتکش معدن چادرملو تا دستیابی به خواسته هایشان ادامه خواهد یافت

کارفرماها، اداره کار و پلیس امنیت منطقه یزد و اردکان در اتحادی شوم علیه ۲۲۰۰ نفر از کارگران محروم و زحمتکش معدن چادرملو، پس از ماهها شکست در تطمیع و تفرقهاندازی بین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی، در چند هفته گذشته با تهدید و سرکوب و بازداشت اعضای هیأت مدیره و برخی از نمایندگان کارگران، سرانجام با گروگانگیری دبیر انجمن و مشروط کردن آزادی وی به دست کشیدن کارگران از تحصن، پایان اعتصاب و بازگشتشان به کار در معدن، موقتاً کارگران را به عقبنشینی و قطع اعتصاب وادار کردند.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.