شماره ۱۵۹ ـ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

درجنبش چپ و کمونیستی

بیانیهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی بهمناسبت درگذشت نلسون ماندلا ــ ۶ دسامبر ۲۰۱۳

ماندلا بههنگام دستگیری در سال ۱۹۶۲، نهتنها عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که در آن زمان فعالیت زیرزمینی داشت، بلکه همچنین عضو کمیتهٔ مرکزی حزب بود.

منبع: لو گران سوار  ـــ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۳

شب گذشته، میلیونها نفر از مردم آفریقای جنوبی، که اکثریت آنان از طبقهٔ کارگر و تنگدستان تشکیل میشدند، و همچنین میلیاردها نفر از مردم سراسر جهان، یک انقلابی واقعی، پرزیدنت «رولیهلاهلا ماندلا»، «پدر مادیبا»، را از دست دادند.

گزارش «تاناسیس پافیلیس»، دبیرکل شورای جهانی صلح، به اجلاس کمیتهٔ اجرایی

کاراکاس، ونزوئلا، ۲۵ ـ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

رفقا و دوستان عزیز،

برگزاری جلسهٔ کمیتهٔ اجراییمان، برای اولین بار پس از اجلاس مجمع عمومی در کاتماندو، در اینجا در کاراکاس، پایتخت جمهوری بولیواری ونزوئلا مایۀ مسرت ویژه است. قبل از هرچیز به خلق  ونزوئلا درود میفرستیم و از «کمیتهٔ همبستگی بینالمللی» ونزوئلا (COSI)، سازمان عضو و میزبان ما، بهخاطر مهماننوازی و پذیرایی عالیشان سپاسگزاری میکنیم.

سند پانزدهمین اجلاس جهانی احزاب کمونیستی و کارگری: راهکارهایی برای اقدامات مشترک و هماهنگ

لیسبون، پرتغال، ۱۰ ـ ۸ نوامبر ۲۰۱۳

احزاب شرکتکننده در پانزدهمین اجلاس بینالمللی احزاب کارگری و کمونیستی، راهکارهای زیر را برای اقدامات مشترک و هماهنگ تعریف میکند و «گروه کار» را موظف میسازد تا این راهکارها را در هماهنگی با دیگر «احزاب لیست شبکهٔ همبستگی» به مرحلهٔ اجرا بگذارد.

بنیادگرایی بازار: تأملی در مبانی فلسفی مکاتب بازار آزاد

در گذشت ژنرال وونگوین ژیاپ، ژنرال صلح

مصاحبه کننده: دومینیک باری (*)
منبع: روزنامهٔ اومانیته، ٧ اکتبر ٢٠١٣
برگردان: سایت «مهر»

وو نگوین ژیاپ، ژنرال ارتش آزادیبخش ویتنام و بانی استقلال کشور، روز آدینه درگذشت. دومینیک باری، خبرنگار روزنامهٔ اومانیته، که او را در سال ٢٠٠٤ در منزلش در هانوی ملاقات کرده بود، مصاحبهٔ زیر را با او انجام داده است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.