شماره ۱۵۲ ـ بهمن ماه ۱۳۹۶

درجنبش چپ و کمونیستی

سکوت جنبش صلح در برابر تشدید نظامیگری امپریالیستی در آفریقا و خاورمیانه توجیهناپذیر و غیرقابل قبول است!

شورای صلح ایالات متحدهٔ آمریکا ۲۰  مارس ۲۰۱۳ دوست عزیز: ما اولین بیانیه خود در مورد رخدادهای خاورمیانه را به طور مفصل صادر میکنیم چرا که نگرانی عمیق ما این است  که سیاستهای ایالات متحده در خاورمیانه و در سطح جهان ما را بهسوی پرتگاه یک فاجعه عظیم میکشاند. ما، بهعنوان فعالان هوادار صلح، احساس میکنیم که برای بررسی اینکه رویدادها ما را بهکجا هدایت میکنند و چه کسانی از آنها منتفع میشوند، باید آنها را در کلیتشان ببینیم.

«رنه گونزالس» یکی از«پنج کوبایی» آزاد شد، فشار ادامه دارد

 

 

 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

کارل مارکس
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.