شماره ۱۵۶ ـ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

درجنبش چپ و کمونیستی

فنآوریهای پایدار در کوبا موجب حفاظت از خاک میشود

ایوت گونزالس (هاوانا)
اینترپرس سرویس
سه شنبه، ۲۰ اوت ۲۰۱۳
ترجمه: مینو

 در زمینهای فینکا دو اسمیلاس، مزرعهای درحومه هاوانا،  به دشواری میتوان زمین را شیار داد زیرا سرپرستان آن، اسمیلدا سانچز و رائول آگیلار، از هر سانتیمتر این خاک با مالچ* محافظت

 

 

بیانیه شورای جهانی صلح در مورد نقشهٔ حمله به سوریه

برگردان از زبان انگلیسی: مینو ـــ

 شورای جهانی صلح نقشهٔ حمله به سوریه از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا، فرانسه، ترکیه، ناتو و دیگر متحدان آنان چون اسرائیل ، قطر و عربستان سعودی بهبهانهٔ استفاده از سلاحهای کشتار جمعی توسط دولت سوریه را بهشدت محکوم میکند.

سکوت جنبش صلح در برابر تشدید نظامیگری امپریالیستی در آفریقا و خاورمیانه توجیهناپذیر و غیرقابل قبول است!

شورای صلح ایالات متحدهٔ آمریکا ۲۰  مارس ۲۰۱۳ دوست عزیز: ما اولین بیانیه خود در مورد رخدادهای خاورمیانه را به طور مفصل صادر میکنیم چرا که نگرانی عمیق ما این است  که سیاستهای ایالات متحده در خاورمیانه و در سطح جهان ما را بهسوی پرتگاه یک فاجعه عظیم میکشاند. ما، بهعنوان فعالان هوادار صلح، احساس میکنیم که برای بررسی اینکه رویدادها ما را بهکجا هدایت میکنند و چه کسانی از آنها منتفع میشوند، باید آنها را در کلیتشان ببینیم.

«رنه گونزالس» یکی از«پنج کوبایی» آزاد شد، فشار ادامه دارد

 

 

 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.