شماره ۱۵۴ ـ فروردین ماه ۱۳۹۷

درجنبش چپ و کمونیستی

زوگانف: رهبری روسیه همگن نیست

بخش بالایی رهبریکننده روسیه همگن نیست.

مصاحبه زوگانف با خبرگزاری شین هوا ـ بخش نخست

در روسیه اسم گارباچف بهصورت اسم عام در آمده است و بهمعنای وطنفروشی،

ونزوئلا را تنها نگذاریم!

انقلاب در کشوری که هنوز بخش خصوصی در آن مسلط است، البته اشتباهاتی کرده، راههای

کمونیست‌های روسیه برای قبول مسئولیت بیشتر آماده می‌شوند ـ ۲

ما برای گفتگوی شرافتمندانه و شفاف آماده‌ایم. اما خیلی جدی وسازمان‌یافته، علیه غارت رأی مردم، مقاومت خواهیم کرد. زیرا این غارت، غارت ثبات، و غارت زندگی به قاعده و شایسته مردم است. این جنایت‌کاران که فقط داغ ننگ بر چهره‌شان نیست، از آشفتگی سال‌های ۹۰ و تراژدی اوکراین، نتیجه‌گیری نکرده‌اند. آن‌ها کشور را به‌همان سمت می‌کشانند. ما باید همگی علیه چنین نظمی ‌قیام کنیم. من مطمئن هستم که ما از عهده چنین فراخوانی برخواهیم آمد.

 

کمونیست‌های روسیه برای قبول مسئولیت بیشتر‌ آماده می‌شوند

یادداشت مترجم: انتخابات مجلس دومای روسیه در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ برگزار می‌شود. حزب کمونیست فدراسیون روسیه کارزار پردامنه‌ای را برای حضور مؤثرتر در این انتخابات به‌راه انداخته است. حزب کمونیست برنامه‌ای انتخاباتی با عنوان «ده گام به‌سوی زندگی شایسته» تدوین و در تیراژ ۲۰ میلیون نسخه منتشر کرده است. در این برنامه اقدامات عملی ضرور برای خروج از بحران همه‌جانبه کنونی در روسیه به‌روشنی برشمرده شده است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.