شماره ۱۹۱ ـ ۲۰ آبان ۱۳۹۹

امپریالیسم

گوشههای تاریک پژوهشهای پزشکی: پنهانکاری و جانبداری سود ورزانه

برگرفته از وبلاگ خسرو باقری

جرمی هسو(۱)
برگردان: مهدخت هاشمی

آیا ایالات متحدهٔ آمریکا ضدحملهای را در آمریکای لاتین آغاز کرده است؟

واشنگتن به مقاومتها و واقعیتهای جدیدی برخورده است

نوشته: ژان اورتیز
منبع: لو گران سوار
۳  ژانویه ۲۰۱۴

آیا آمریکا و ناتو جایگزین سازمان ملل متحد میشوند؟

نگارش: دکتر موتسوکو فکو
منبع: پامبازوکا نیوز
برگردان: نادر

«آیا میتوان به بیطرفی و برخورد صادقانه و حرفهای سرویس اطلاعاتی آمریکا در تحقیق درمورد استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه اعتماد کرد؟»

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.