شماره ۱۵۹ ـ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

رویدادهای مهم

پیروزی در برخی از نبردها، اما شکست در جنگ ـ بررسی اجمالی وضعیت امروز جهان

در حدود دو ماه پیش مقاله‌ای در مورد جنگ علیه دولت اسلامی (داعش) خواندم. نویسنده این مقاله Andrew J. Bacevich از جمله نوشته بود: «شبه نظامیان دولت اسلامی به‌سمت سوریه کشیده می‌شوند، جنگ سوم عراق بی هیچ برو برگردی به میدان جنگ چهاردهم با هدف ایجاد خاورمیانه بزرگ بدل شده است. ... ما حتی اگر پیروز شویم، شکست می‌خوریم. شکست دولت اسلامی صرفاً به عمیق‌تر شدن امر خطیر چند ده ساله‌ای می‌انجامد که هزینه‌زا وغیرمولد بودن آن ثابت شده است. ... تلاش‌های آمریکا برای پیشبرد ثبات [در منطقه] درست به عکس خود تبدیل شده است.»

نظری بر تظاهرات گسترده نیروهای کار در بروکسل

روز شنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۴ بیش از ۱۳۰هزار نفر از مردم بلژیک در اعتراض به سیاستهای ریاضتکشی دولت جدید بلژیک در پی فراخوان سه سندیکای عمدهٔ کارگری بلژیک و احزاب چپ کشور در تظاهرات گستردهای در بروکسل شرکت کردند.

دولت جدید بلژیک که از ائتلاف احزاب لیبرال، ناسیونالیستی و دموکرات مسیحی بخش فلامان زبان و یک حزب بخش والونی (فرانسه زبان) کشور تشکیل شده است، عناصر راستگرای افراطی (مانند ژان ژامبون و تئو فرانکن) را در بر میگیرد و سیاستهایی را اتخاذ کرده است که به یاری آنها امتیازهایی را که زحمتکشان طی دههها مبارزه و فداکاری بدست آوردهاند، یکی پس از دیگری از آنان پس بگیرد.

نقش بیهمتای کوبا در امر مبارزه با بحران ابولا

منبع: گرانمای بینالمللی ـ ۶ نوامبر ۲۰۱۴ ـــ
به نقل از «نیو یورکر» ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۴

در روز ۴ نوامبر سال جاری مقالهٔ مشروحی با عنوان «دیپلماسی کوبایی ابولا» در نشریهٔ معتبر آمریکای شمالی، «نیویورکر» منتشر شد. روزنامهنگاری به نام «جان لی آندرسون» در این نوشتار به شرح چگونگی همیاریهای کوبا در امر مبارزه با ویروس ابولا میپردازد. این روزنامهنگار نقش کلیدی کوبا را چنین توصیف میکند:

«بهنوعی تمامی کشورها نمونه کوبا را دنبال میکنند»

روسیه، یک کشور امپریالیستی؟

به قلم ویلی گرنس (از مبارزین پیشکسوت حزب کمونیست آلمان) ـــ

برگرفته از روزنامهٔ آلمانی یونگه ولت (دنیای جوان) ـ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴

 ما مارکسیستها زمانی که سیاست یک دولت را مورد ارزیابی قرار میدهیم، ابتدا به پرسشهای زیر پاسخ میدهیم: نظام زندگی اجتماعی و ساخت درونی اجتماع بر پایه کدام مناسبات تولیدی بنا شده است؟

وسایل تولید در اختیار و تمللک کیست؟ آیا وسایل تولید در مالکیت اشخاص، گروهها و طبقاتی قرار دارد که از این تمللک در جهت بهرهکشی از سایر افراد، گروهها و طبقات استفاده میکنند؟

فشار کارشناسان آمریکایی جهت عادی سازی روابط با کوبا

منبع: Cubasi ـــ

کوبا، ۹ اکتبر ۲۰۱۴. کارشناسان آمریکایی در روز گذشته توصیه کردند که حکومتشان عادی سازی روابط با کوبا را آغاز کند، و برخی از عناصر اصلی اعمال تحریمهای تحمیلی توسط واشنگتن در سال ۱۹۶۲ را از میان بردارد.

حق ویژه کامل دولت آمریکا جهت اتخاذ چنین تصمیمی در جریان برگزاری یک کنفرانس ویدئویی درمورد آثار محاصره کوبا که با حضور کارشناسانی از واشنگتن و هاوانا تشکیل شده بود، مورد تأکید قرار گرفت.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.