شماره ۱۵۹ ـ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

رویدادهای مهم

علتهای پنهان بحران اوکراین

نوشته: رابرت پری ـــ
 منبع: ایندیپندنت، ۳ سپتامبر ۲۰۱۴ ـــ
 
با توجه به خطرات بسیار بالای رویارویی هستهای با روسیه، برخی از تحلیلگران در مورد انگیزهٔ واقعی یک چنین ریسکی در اوکراین شگفتزده هستند. رابرت پری انگیزههایی همچون گاز طبیعی، حفظ سلطهٔ دلار آمریکا، یا رشد غدهوار افراطگرایی نومحافظهکاران را مورد کنکاش قرار میدهد.

نامهای از ونزوئلا: یک سینماگر الجزایری از سرزمین چاوز میگوید

نوشته: علی عقیقه ـــ

علی عقیقه این مقاله را به زمان حال نوشته است. تو گویی که هوگو چاوز هنوز زنده است. زیرا چاوز که میدانست بیماری بهزودی او را از پای در خواهد آورد، تأییدیهٔ خود را به مادورو داده بود. علی عقیقه این مقاله را با نشانههایی از علاقه به انقلاب بولیواری و با چاشنیای از ذهنیت تهیه کرده است. ذهنیتی که به هیچوجه واقعیت الزاماً پیچیده کشور را، که غیرممکن است بتوان آن را در یک مقالهٔ کوتاه و ساده عرضه کرد، پنهان نمیکند.

اعلام آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب بهعنوان منطقهٔ صلح

سران ۳۱ کشور آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب را یک منطقهٔ صلح اعلام میکنند و متعهد میشوند که تهدید یا استفاده از زور را برای همیشه در این منطقه ریشه کن کنند. (اصل سند توسط سران دولتها و حکومتهای جامعهٔ آمریکای لاتین و دولتهای حوزۀ دریای کارائیب بهامضا رسیده است.)

سران کشورها و دولتهای جامعهٔ آمریکای لاتین و حوزۀ دریای کارائیب («سلاک»)، که در دومین اجلاس عالی خود در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ در هاوانا، کوبا، گرد آمدهاند، به نمایندگی از خلقهای خود و بیان صادقانهٔ امیدها و آرزوهای آنها،

سخنرانی پرزیدنت رائول کاسترو در نشست افتتاحیهٔ سران «جامعهٔ کشورهای آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب (سلاک)

سران محترم کشورها و دولتهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب،
وزرای امور خارجه و میهمانان گرانقدر،

از سوی خلق و دولت کوبا، من بهگرمی به شما خوش آمد میگویم و اقامت خوشایندی را در کوبا برایتان آرزو میکنم. برای ما مایهٔ افتخاری بزرگ و قدردانی صمیمانه است که بر روی حضور شما در این نشست «آمریکای ما» که با صد و شصت و یکمین سالگرد زاد روز خوزه مارتی مطابقت یافته است، حساب کنیم.

پرواز قهرمان پیکار بر ضد آپارتاید

باور نمی‌کند دل من مرگ خویش را
نه، نه، من این یقین را باور نمی‌کنم
تا همدم من است نفس‌های زندگی
من با خیال مرگ دمی سر نمی‌کنم

……

بسیار گل که از کف من برده است باد
اما من غمین
گل‌های یاد کسی را پرپر نمی‌کنم
من مرگ هیچ عزیزی را
باور نمی‌کنم

(کسرایی)

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.