شماره ۱۵۱ ـ دی ماه ۱۳۹۶

رویدادهای مهم

اسلوب جدید پیکار؛ بحران بدهی یونان و ساقط کردن بازارها

اگر به ماه ژانویه، زمان به قدرت رسیدن سیریتزا برگردیم، احتمالاً سیریتزا در آن زمان نمی‌توانست در رفراندوم پرداخت یا عدم پرداخت [بدهی‌ها] پیروز شود. اکثریت مطلق مجلس را نداشت و مجبور بود برای نخست‌وزیر شدن تسیپراس به حزبی ملی‌گرا تکیه کند. (این حزب ملی‌گرا از قطع مخارج ارتش که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود امتناع کرد و این که تروئیکا ـ گروه سه‌گانه کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول ـ به‌منظور متوازن کردن بودجه دولت، از روی خیرخواهی بر قطع آن اصرار کرده بود).

آخرین مطالب وبلاگ «آینده ما»

هراس از مقابله جهانی بریکس در برابر «جی ۷»
منبع: جرمان فارن پالیسی  
ترجمه: رضا نافعی
۹ ژوئن ۲۰۱۵

در مقابله با لایحه اوباما، آمریکای لاتین از ونزوئلا دفاع خواهد کرد

نوشته: تییری درون

منبع: http://venezuelainfo.wordpress.com

 

کودتای راست افراطی در ونزوئلا

نوشته: ریکاردو خیمنس ـــ
منبع: تله سور *، ١٣ فوریه ٢٠١۵

 راست افراطی در ونزوئلا، اندوهبار و نگران، به شیلی، به آلنده و به پینوشه میاندیشد. یک کودتای خشونتبار که همه چیز را برهم بریزد، مشروعیت دموکراتیک را نابود سازد و با بهراه انداختن یک حمام خون، جنبش اجتماعی و نیروی نظامی این خلق چاویستی را درهم شکند.

 

برنامه واروفاکیس: انقلاب از درون؛ فقط به کسی در برلین نگویید!

مایک ویتنی ـ ۱۹ فوریه ۲۰۱۵

 منبع: www.counterpunch.org

 در نهایت آنچه آنها میخواهند انجام دهند عبارت است از نابود کردن کل سیستم تأمین اجتماعی اتحادیه اروپا؛ از بین بردن اتحادیهها، اخته کردن مستمریها، دستمزدها و مراقبتهای بهداشتی، و خصوصی کردن هر آنچه دستان دغلبازشان را بتوانند روی آن بگذارند. این هدف واقعی آنان است. قرضهای فوقالعاده یونان فقط وسیلهای برای رسیدن به هدف است، فقط راهی است برای از بین بردن طبقه متوسط با یک ضربه.

 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.