شماره ۱۵۱ ـ دی ماه ۱۳۹۶

رویدادهای مهم

لحظۀ حساس در مینسک

آیا نخستوزیر آلمان صلح را به اوکراین خواهد آورد؟ ـــ 

نوشته: مایک ویتنی، ۱۱ فوریه۲۰۱۵

منبع: www. counterpunch.org


 

سیریزا، یا گسلی در اروپای نولیبرال

نوشته: استاسی کوولاکیس ـــ

منبع: لو گران سوار، ٢٧ ژانویه ٢٠١۵

 توضیح «مهر»: با توجه به انعکاسی که پیروزی «سیریزا» در انتخابات یونان در بین نیروهای چپ داشته است، در کنار انتشار بیانیه تحلیلی حزب کمونیست یونان درباره انتخابات اخیر این کشور، نقطهنظرات دیگری، از جمله مقاله زیر را نیز منتشر کردهایم.

 

بخشی از برنامه سیریزا، حزب چپگرای یونان

نوشته: دیمیتری استراتولیس، سندیکالیست، نماینده حزب سیریزا در مجلس یونان و مسئول کمیسیون کار ـــ
منبع: لو گران سوار، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵

 

ائتلاف دولتی «ساماراس ـ ونیزلوس» - Samaras- Venizelos ـ از این پس دیگر به گذشته تعلق دارد. ائتلافی که پس از چاپیدن کشور در طی دو سال و نیم گذشته، به تازگی تعهدات جدیدی را در برابر تروئیکا (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک اتحادیه اروپا) بهمنظور تحمیل اقدامات ضد اجتماعی در مقیاسی وسیعتر امضا کرده است. سیریزا به هدف خود جهت برکنارکردن این ائتلاف دولتی دست مییابد.

کاهش فاحش قیمت نفت؟!

گفتوگو با پرفسور محسن مسرت ـــ
برگرفته از چشمانداز ایران، شماره ۸۹، دی و بهمن ۱۳۹۳

 

با توجه به چهار روند عمده در بازار نفت جهانی سئوالاتی را با پروفسور محسن مسرت مطرح كردهایم كه پاسخ ایشان در ذیل به خوانندگان تقدیم ميشود.

جنبش کشورهای غیرمتعهد تحریمهای ایالات متحده را علیه ونزوئلا محکوم میکند

منبع: تارنگاشت کوبا سی (کوبا آری) ـ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴

 

متن بیانیه کوتاه جنبش کشورهای غیرمتعهد

«دفتر هماهنگی جنبش کشورهای غیرمتعهد قاطعانه تصمیم دولت ایالات متحده را در مورد اقدامات اجباری و یک جانبه علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا محکوم میکند. تصمیمی که با هدف تضعیف حاکمیت، استقلال سیاسی و حق آزادانه تعیین سرنوشت کشور ونزوئلا اتخاذ شده است.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.