شماره ۱۵۲ ـ بهمن ماه ۱۳۹۶

نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر

نویسنده: 
دیوید هاروی

مترجم: محمود عبدالله‌‌زاده

موضوع کتاب: 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

کارل مارکس
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.