شماره ۱۸۸ ـ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ـ جلد دوم

نویسنده: 
و. ای. لنین

مترجمین: محمد پورهرمزان و علی بیات
انتشار توسط بنگاه نشریات پروگرس، سال ۱۹۸۳

موضوع کتاب: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.