شماره ۱۹۰ ـ ۱۶ مهر ۱۳۹۹

آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ـ جلد دوازدهم

نویسنده: 
و. ای. لنین

مترجمین: محمد پورهرمزان و علی بیات
انتشار توسط بنگاه انتشارات پروگرس، سال ۱۹۸۷

موضوع کتاب: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.