شماره ۱۷۸ ـ ۵ بهمن ۱۳۹۸

زنان و انقلاب کوبا

نویسنده: 
فیدل کاسترو

سه سخنرانی از فیدل کاسترو و مقاله‌ای از ویلما اسپین (رهبر فدراسیون زنان کوبا)

موضوع کتاب: 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

فیدل کاسترو
چه گوارا
فرهاد نعمانی ـ سهراب بهداد
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.