شماره ۱۸۴ ـ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مسایل حزبی (تیرماه ۱۳۶۸): برخی پرسشها و پاسخ ما

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱ + ۶ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.