شماره ۱۶۸- ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

سایر کتاب‌ها

ده روزی که دنیا را لرزاند
نویسنده: جان رید
مترجم: رحیم نامور و بهرام دانش

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۹۰۸۱۳۹۶/۲۹۳۵
 
 
 
 
استالین، داستان و نقد یک اسطوره سیاه ـ جلد دوم
نویسنده: دومنیکو لوزوردو
مترجم: خ. طهوری


http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۶۰۱۱۳۹۶/۲۵۶۳

 
 

استالین، داستان و نقد یک اسطوره سیاه ـ جلد نخست
نویسنده: دومینیکو لوزوردو
مترجم: خ. طهوری

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۶۰۱۱۳۹۶/۲۵۶۲

 
 

استالین و مسایل معاصر
نویسنده: گنادی زوگانف
مترجم: ابراهیم شیری
ویراستار: حسن بابایی

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۲۳۰۸۱۳۹۵/۲۰۰۰

 
 

دُن آرام ـ جلد چهارم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذی
ن

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۲۰۴۱۳۹۵/۱۸۰۸

 
 
 
دُن آرام ـ جلد سوم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۱۷۰۳۱۳۹۵/۱۷۳۷

 
 

دُن آرام ـ جلد دوم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۰۱۰۳۱۳۹۵/۱۶۸۸

 
 

دُن آرام ـ جلد اول
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۱۸۰۲۱۳۹۵/۱۶۱۸

 
 

خیانت به سوسیالیسم: پس‌پرده فروپاشی اتحاد شوروی
نویسنده: روجر کیران ـ توماس کنی
مترجم: محمدعلی عمویی

http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۲۶۰۲۲۰۱۶/۱۳۷۵

 
 

مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ
نویسنده: بهمن آزاد


http://۱۰mehr.com/ketabkhaneh/۲۶۰۲۲۰۱۶/۱۳۳۷
 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
میخائیل شولوخف
میخائیل شولوخف
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.