شماره ۱۸۵ ـ اول تیر ۱۳۹۹

فرشید واحدیان

نگاهی دوباره به فروپاشی اتحاد شوروی

اتحاد شوروی، خود دچار مشکلاتی بود. پاره‌ای از این مشکلات به تحجر سیاسی و ایدئولوژیکی مربوط می‌شد و بخشی از آنها ناشی از مبارزۀ مستمر با امپریالیسم بود. معهذا هیچ کدام از این مشکلات موجب فروپاشی این سیستم نشد. علت اصلی فروپاشی، سیاست‌هائی بود که توسط میخائیل گورباچف اعمال گردید. به کارگیری این سیاست‌ها از این اعتقاد سرچشمه می‌گرفت که، با دادن امتیاز‌های یک جانبه به امپریالیسم و آمیزش سیاست‌ها و نظرات مشخصی از سرمایه‌داری با سوسیالیسم، می‌توان مشکلات سوسیالیسم را برطرف نمود.
 
 

برچسب ها ( تگ): 

انقلاب اکتبر و بقای سرمایه‌داری

«... انقلاب اکتبر اولین انقلاب تاریخ بشری بود که ابتدا به‌طور نظری تکوین یافته و بعد مطابق با نقشه به اجرا درآمد. برخلاف انقلاب فوریه که هم‌چون انقلاب های دیگر بورژوازی در انگلیس و فرانسه، به‌صورتی خود‌به‌خودی به‌وقوع پیوست، این انقلاب، آنچنان که بدخواهانش اغلب عنوان می‌کنند، قیامی صرفاً بلانکیستی، قیامی از نوع "انقلاب، پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، پس بگذار تجربه‌اش کنیم"، نبود. برعکس، این انقلاب بر پایۀ ارزیابی تئوریک دقیقی از دست‌داد هم‌زمان، و ارتقای این تئوری به سطحی که با وام گرفتن از گفتۀ لوکاچ «انفجار تئوری در پراکسیس ۱ » بود، شکل گرفت.

برچسب ها ( تگ): 

ریاست‌جمهوری ترامپ

مستقل از آنکه بعد از انتخابات، کدام حزب به کاخ سفید راه می‌یافت، تمام شواهد دال بر شدت بخشیدن به گرایش نظامی ‌تجاوزگرانه آمریکا در جهان بود. تنها اختلاف در میان طبقه حاکم در این مورد، انتخاب روسیه یا چین به‌عنوان هدف اصلی بود. استراتژی اصلی دولت ترامپ، درگیری مستقیم با چین، به‌عنوان  سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در جهان است، قبل از آنکه فرصت از دست برود. 
 

برچسب ها ( تگ): 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.