شماره ۱۸۴ ـ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

نورالدین کیانوری

درس‌هایی از تاریخ


س: از انقلاب ایران که موفقیتی عظیم در جنبش جهانی ضدامپریالیستی به شمار می‌آید، چهار ‏سال می‌گذرد. لطفاً بیلان دگرگونی‌هایی که این انقلاب در زمینه داخلی و در زمینه سیاست ‏بین‌المللی به همراه آورده است را برای ما شرح دهید؟

برچسب ها ( تگ): 

پیش‌نویس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است

پاسخ رفیق کیانوری به اولین طرح پیشنهادی قانون کار که از سوی وزیرکار وقت جمهوری اسلامی ایران، احمد توکلی، برای تصویب ارائه شد.

پرسش: «شاه»کار آقای توکلی، که به صورت پیش‌نویس قانون کار مطرح شده، در محافل کارگری و حتی در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی بحث زیادی به‌راه انداخته است. نظر شما دربارهٔ پیش‌نویس قانون کار چیست؟

برچسب ها ( تگ): 

انقلاب به یکی از دشوارترین مراحل خود گام گذاشته است (نوار صوتی)

برچسب ها ( تگ): 

محرومان جامعهٔ ما انتظار دارند که به خواست‌های فوری آنان پاسخ داده شود

از بررسی همه جانبهٔ تحولات اخیر در چارچوب رشد جنبش انقلابی اینطور می توان نتیجه گرفت که این تحولات محصول یک برخورد طولانی دو گرایش نیرومند در دوران پس از قیام بهمن ماه، یعنی دوران تثبیت قدرت حاکمهٔ انقلابی است.... خلق می خواست که پایه های اجتماعی و قانونی نظام استبدادی وابستهٔ سلطنتی درهم شکند و بجای آن نظامی که حامی حقوق مردم زحمتکش باشد برقرار شود؛ نظامی که در آن شرایط برای پایان دادن به همهٔ محرومیت های اجتماعی و ملی تأمین گردد.

برچسب ها ( تگ): 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.