شماره ۲۱۵ ــ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

آنچه در حزب

عملکرد و مواضع ما در سالهای ۶۵-۱۳۶۲

رفیق عزیزی با نام «شهاب» نظر زیر را برای ما فرستادهاند (که در ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد) و خواهان پاسخ مسؤولین سایت شدهاند:

«رفقای مهر!

ممنون از جسارتی که در بیان تاریخچهٔ حزب در طول سه دههٔ اخیر از خود نشان دادهاید. به شخصه از شما سپاسگزارم و عمل شما را تأیید و تحسین میکنم و آن را روشنگرانه و لازم میدانم. اما رفقا در بیان این تاریخچه، ابهاماتی وجود دارد که لطفاً در صورت امکان آنها را روشن کنید.

«آنچه در حزب گذشت»: بخش هشتم

در ادامهٔ بازگویی و بررسی رویدادهای حزبی از زمان ضربههای جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران تاکنون، بیان مهمترین وقایع مرحلهٔ دوم حیات سه دههٔ اخیر حزب را با انتشار استعفانامه زندهیاد رفیق اکبر شاندرمنی،  که در اولین نشست هیأت سیاسی پس از «کنفرانس ملی» اتفاق افتاد، آغاز میکنیم. این مرحله دوران پس از برگزاری «کنفرانس ملی» در خرداد ۱۳۶۵ تا تشکیل «کنگره سوم» در بهمن ۱۳۷۰، را در بر میگیرد.

نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۳)

تکیه بر فاکتهای تاریخی ناقص یا نادرست

ــــ

نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۲)

عدول از اسلوب علمی در ریشه‌یابی مشکلات موجود در سطح جامعه

ـــ

نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۱)

شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» اعلام شده در «بیانیهٔ مشترک حزب تودهٔ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و «قطعنامهٔ کنفرانس ملی» با تحلیلهای بنیادی حزب از مرحلهٔ ملی ـ دموکراتیک انقلاب ایران، و همچنین با تحلیلهای سند «ارزیابی خط مشی حزب تودهٔ ایران در سالهای ۱۳۶۱ـ۱۳۵۷»، صادر شده از سوی «کنفرانس ملی»، مغایرت دارد!

 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.