شماره ۲۱۵ ــ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

آنچه در حزب

«آنچه در حزب گذشت»: بخش هفتم ـــ ارزیابی تحریریهٔ «مهر» از مرحلهٔ اول حیات حزب تودهٔ ایران در سه دههٔ اخیر (قسمت دوم)

در نخستین قسمت این ارزیابی، ما به روندهای تشکیلاتی و سازمانی مرحلهٔ اول زندگی حزبی در ۳۰ سال اخیر و پیامدهای آن برای حزب پرداختیم و در این قسمت چگونگی و دلایل طرح شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» را مورد بررسی قرار میدهیم.

شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» چگونه به حزب تحمیل شد؟

«آنچه در حزب گذشت»: بخش هفتم ـــ ارزیابی تحریریهٔ «مهر» از مرحلهٔ اول حیات حزب تودهٔ ایران در سه دههٔ اخیر (قسمت اول)

همانگونه که در پیش اشاره کرده بودیم، در این بخش جمعبندی و ارزیابی خود را در زمینههای سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیک از مرحلهٔ اول حیات سه دهه اخیر حزب (۶۵-۱۳۶۲) ارائه میکنیم. آنچه در جمعبندی و ارزیابی زیر از مرحلهٔ اول زندگی حزبی در ۳۰ سال اخیر میآید، نظرات تحریریهٔ «مهر» است، که آن را در معرض قضاوت رفقای تودهای و خوانندگان قرار میدهیم و آمادگی خود را برای انتشار نقدهای رفقا بر این نظرات اعلام میداریم.

«آنچه در حزب گذشت»: بخش ششم ـ دربارهٔ «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی»

توضیح: در بخشهای پیشین «آنچه در حزب گذشت» کوشش کردیم تا با انتشار دو مصاحبه [۱]، یک مقاله به قلم دو تن از رفقای مسؤول «کمیتهٔ داخلی» [۲] و توضیحات جداگانهٔ تحریریهٔ «مهر» در بخشهای اول و دوم [۳] «آنچه در حزب گذشت»، تصویری تا حد ممکن واقعی از زندگی حزبی پس از یورش دوم جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران تا مقطع برگزاری «کنفرانس ملی»، به رفقای تودهای و خوانندگان ارائه دهیم. همچنین، در این مدت مهمترین اسناد حزبی مربوط به این دورهٔ زمانی را منتشر کردیم.

«آنچه در حزب گذشت»: بخش پنجم ـ دربارهٔ پیدایش «کمیتهٔ داخلی»

توضیح: نامه زیر از طرف دو نفر از اعضای «کمیته داخلی»، رفقا نادر و فرزین، برای انتشار در اختیار ما قرار گرفته است.
رفیق نادر در سال ۱۳۶۵ بهعنوان یکی از نمایندگان رفقای ایران در «کنفرانس ملی» شرکت داشت. او در این نشست با نام جعفر بهعنوان عضو مشاور کمیته مرکزی انتخاب شد. رفیق نادر پس از «پلنوم دی ماه ۱۳۶۶» به همراه دو تن از اعضای اصلی و مشاور کمیته مرکزی، محمد تقی برومند و محسن حیدریان، به سبب بروز اختلافات درون حزبی، در افغانستان، توسط هیأت سیاسی از عضویت در رهبری حزب معلق و اندکی قبل از برگزاری «پلنوم فروردین ۱۳۶۹» از تشکیلات حزبی کنار گذاشته شد.

«آنچه در حزب گذشت»: بخش چهارم ــ مصاحبه با رفیق محمد آزادگر، از یورش اول جمهوری اسلامی به حزب تا امروز (قسمت پایانی)

«آنچه در حزب گذشت»: بخش چهارم ــ مصاحبه با رفیق محمد آزادگر
از یورش اول جمهوری اسلامی به حزب تا امروز (قسمت پایانی)

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.