شماره ۲۱۵ ــ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

سرمقاله

کارگران و انتخابات ۱۳۹۶

دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاست‌ها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آن‌ها و به‌طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است‌. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده است که اهم آن‌ها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، به‌منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌ها.

مارکسیسم و اهمیت آن برای جنبش دموکراتیک زنان

مبارزات جنبش‌هاى فمینیستى، تا آنجا که مبارزه‌ای براى تثبیت حقوق اجتماعى ـ قانونى زنان، رفع تبعیض جنسیتى و برقرارى تساوى حقوق مدنى زن و مرد در جامعهٔ سرمایه‌دارى است، مبارزه‌اى دموکراتیک است. اشتراک نظر جنبش فمینیستى مارکسیستى و غیرمارکسیستى در مبارزهٔ مشترک علیه تبعیض جنسیتى و محرومیت‌هاى اجتماعى زنان در جامعهٔ سرمایه‌دارى، از ماهیت و مضمون دموکراتیک این حقوق نتیجه می‌شود. در این مبارزات، برداشت لیبرالى از تساوى حقوق زنان، که به‌طور عمده در سطح ظاهر و آزادی‌هاى جنسى باقى می‌ماند، جایى نمی‌یابد.

درگذشت هاشمی رفسنجانی، واکنش‌ها و صحنه سیاسی رویاروی

جنبش اجتماعی مردم زنده است. اما اصلاح‌طلبان بیرون از حاکمیت و نیروهای سیاسی منتسب به مهندس موسوی در طول ۶ سال اخیر نشان داده‌اند که توان و ظرفیت راهبری جنبش مردمی را ندارند. راهبری جنبش اجتماعی مردم نه از طریق تسلیم به جناح «میانه‌رو» حاکمیت و امید بستن به معادلات درونی هیأت حاکمه، بلکه از راه به‌رسمیت شناختن خواست‌های اقتصادی و اجتماعی مردم ـ به‌ویژه اقشار زحمت‌کش جامعه ـ و مبارزه برای این خواست‌ها امکان‌پذیر است. 

شلیک مغز متفکر اصلاحات به حقیقت

حال که از سعید حجاریان، در جایگاه مدعی سیاست‌ورزی اخلاقی، معنای «تدلیس سیستماتیک» را آموختیم، مروری داشته باشیم بر روایت قربانی دادگاه نمایشی «کودتای مخملی» سال ۸۸ پیرامون فاجعه‌ای که در شکنجه‌گاه‌های زندان توحید (کمیته مشترک ساواک و شهربانی سابق و موزه عبرت کنونی) پس از یورش به حزب توده ایران در جریان بود. 

برچسب ها ( تگ): 

انقلاب اکتبر را پاس بداریم!

انسان زحمتکش امروز از منظر تاریخ به انقلاب اکتبر با حسرت زیاد به از دست رفتن

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.