شماره ۲۷۷ ــ یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

نظرودیدگاه

تغییرِ توازنِ قوا در عرصۀ جهانی؛ تصوّر یا ​واقعیّت؟

در خاتمه، پرسش قابلِ تامّلی که پس‌از مطالعه سرمقالۀ نامۀ مردم ــ شماره ۱۱۶۰ ــ به‌عنوان ارگان مرکزی حزب طبقۀ کارگر ایران در ذهن خواننده نقش می‌بندد این است که چرا در طول متنِ تحلیل تنها و تنها یک بار واژۀ «امپریالیسم» به‌کار گرفته‌شده و آن‌هم در پاراگرافی که نویسندگان ترجیح داده‌اند بر قدرقدرتی و شکست‌ناپذیری آمریکا برای ادامۀ سروری بر جهان و بقای نظام ناعادلانۀ تک‌قطبی گذشته صحّه بگذارند؟

دو کتاب درباره تاریخِ پُر‌فراز و نشیب حزبِ توده ایران

و اکنون مائیم و دو روایت تاریخی از سرنوشت حزبی که پای به ۸۰ سالگی می‌گذارد: محمدعلی عمویی برآمدن «کاخ آرزوها» را حکایتی تازه می‌کند و از «اشک‌ها و رنج‌ها» می‌گوید و گذشته را چراغ راه آینده می‌کند.
بابک امیرخسروی ــ دستکم از زبان یار مقاله‌نویس‌اش ــ خبر از ویرانی و نابودی و جاسوسی! می‌دهد.
و حافظ است انگار که در میانه بانگ می‌زند:
شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود
شرمی ‌از مظلمه خون سیاووشش باد!

 

 

جنبش‌های مدنی و مبارزه طبقاتی *

نمی‌توان شكل مبارزه طبقاتی را تنها در مبارزه سندیكایی و طرح شعارهای مجزا برای كارگران محدود كرد. ضمن این كه كارگران نیز هم‌پای رشد جامعه و تغییر اشكال مبارزه، به شیوه‌های تازه‌تری روی آورده‌اند، تلفیق جنبش کارگری با جنبش مدنی یا اجتماعی که در جامعه به شکل‌های گوناگون در جریان است چالشی است که همواره در برابر حزب‌ها و سازمان‌های کارگری و کنشگران جنبش کارگری وجود داشته است.

نزاع طبقاتی بدون سازمان‌دهی

رژیم حاکم بر ایران در شرایطی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رسید که جز لایه بسیار نازکِ «بورژوازی وابسته» (مشتمل بر خانواده‌های اشرافی، پیمانکاران عمده، کارمندان و افسران عالی‌رتبه و زمین‌داران بسیار بزرگ)، هیچ حامی جدی‌ای در میان طبقات مختلف در ایران نداشت.

ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در دو دهه منتهی به انقلاب سبب شده بود که علاوه بر حاشیه‌نشینان، طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید، خرده‌بورژوازی و بازرگانان سنتی نیز (که چسبندگی دائمی به قدرت مستقر دارند) در برابر حکومت محمدرضا شاه قرار بگیرند.

برچسب ها ( تگ): 

​دیالکتیک هگل و فعلیت انقلابی

«برای آدم‌های متوسطِ معمولی، انقلاب پرولتاریایی وقتی چشمگیر می‌شود که توده‌های کارگر بر باریگادها ایستاده باشند، و اگر این آد‌م‌های متوسط اطلاعی عامیانه از مارکسیسم داشته باشند ــ حتی آن را هم انقلاب نمی‌دانند»

 

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.