شماره ۲۹۱ ــ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرودیدگاه

انتقاد از تحریریهٔ «مهر»: انتشار برخی اسناد مضر است!

نظر زیر از طرف رفیق عزیزی با نام «بهادر» بهدست ما رسیده است که عیناً به اطلاع خوانندگان «مهر» میرسانیم.

تیتر بالا از تحریریه است.

«رفقای عزیز سردبیری «مهر»!   

قبل از هر چیز میخواهم همدلی عمیق خود را با هدفی که در پیش گرفتهاید، یعنی وحدت اصولی تودهایها در حزب تودهٔ ایران، بیان و برایتان آرزوی موفقیت کنم. اما در مورد بیان تاریخچه، نکاتی بهنظرم میرسد که مایلام با شما و سایر رفقایی که دل در گرو وحدت حزب دارند، در میان بگذارم.

برچسب ها ( تگ): 

حقوق ملی: چالشها و چشمانداز آینده

منبع: سایت فرقهٔ دمکرات آذربایجان ایران،
۸ فوریه ۲۰۱۴ (۱۹ بهمن ۱۳۹۲)

نکاتی درباره دولت روحانی و چگونگی مواجهه با آن

آرش سیاوشی ـ

پس از فوت آیتالله خمینی و با ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی، سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی یا در واقع همان سیاست جهانیسازی اقتصاد که توسط دول بزرگ سرمایهداری و نهادهای مالی بینالمللی تدوین شده بود، در ایران بهمورد اجرا گذاشته شد.

برچسب ها ( تگ): 

«نامهٔ مردم» و انقلاب ملی ـ دموکراتیک

در سرمقالۀ شماره ۹۳۸ «نامه مردم» ارگان حزب تودۀ ایران، ۲۳ دی ۱۳۹۲، تحت عنوان «درگیری‌هایِ درونیِ رژیم ولایی، و مسأله مبارزه در مسیرِ تحول‌های ملی ـ دموکراتیک در ایران»، مواضع رسمی ‌حزب در قبال اختلافات درونی حاکمیت و دولت حسن روحانی بیان شده است. این مقاله که با توضیح نظری اهمیت مقوله تاکتیک مبارزه به‌طور عام شروع شده است، اما هم‌چنان و در ادامه با تکرار هدف عام پیشگام طبقه کارگر ـــ که سال‌ها است در تمامی‌ مقالات و تحلیل‌های ارگان حزب، تکرار می‌شود ـــ با تداوم اتخاذ موضعی کاملاً منفی در قبال دولت روحانی، بر تاکتیک خود مبنی بر افشای این دولت تأکید کرده است.

برچسب ها ( تگ): 

آتشی زیر خاکستر در حال گُر گرفتن است

بر اینکه هفتاد سالگی تأسیس حزب توده‌ی ایران مناسبتی باشد برای تجدید خاطره با حزبی که به قول نویسنده‌ای «تاریخ ایران در حوزه‌های فراوانی، از سیاست گرفته تا هنر، در تفریق از ظهور و زوال حزب توده فهم‌پذیر نیست.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.