شماره ۲۸۳ ــ یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

نظرودیدگاه

چرا هنوز کمونیست مانده‌ام

دوست ۴۵ ساله‌ای دارم که استاد برجستهٔ دانشگاه و عضو هیأت سیاسی حزب کمونیست بلژیک بود. مدت‌ها بود او را ندیده بودم که بخشی از آن به‌علت سال‌های زندان و ممنوع الخروج بودن من از ایران بود.  روزی او را دیدم و از حال و احوالش جویا شدم. او گفت که دیگرعضو حزب کمونیست نیست. گفت «فکر می‌کردم کمونیست بمیرم، ولی خوب، شرایط جوری شد که به حزب سوسیالیست پیوستم!» سرم را پائین انداختم و چیزی نگفتم. برای او احترام بسیار زیادی قائل بودم.

برچسب ها ( تگ): 

دربارهٔ مصاحبه با آقای آزادگر: سایت مهر به کجا میرود؟

بینام آشنا ـــ

مصاحبه با آقای آزادگر مرا بسیار منقلب کرد. به دورانی برگشتم که در زیر شلاق بیشترین سؤالات در مغزم تکرار میشدند. از دلایل مصاحبهٔ رهبران رنجدیدهٔ حزب که در آن روزهای جهنمی اطلاعی از چند و چون آن نداشتیم،

از حیرت رفتار برادران پاسدار و جبهه ضدامپریالیستی امام که در رفتارشان با ما روی فاشیستها را سفید کردند و از بهت ضربهٔ فراگیری که به تشکیلات وارد شده بود، در آن لحظات قادر به تحلیل این همه سیاهی و نکبت نبودیم.

برچسب ها ( تگ): 

پاسخی به رفیق آرمان و دفاع او از احمدینژاد

نویسنده: رستگار

ـــ

رفیق آرمان!

متأسفانه در قالب تحلیل مارکسیستی ـ لینینیستی، و باز متأسفانه بهعنوان یک تودهای، از یکی از سیاهترین و تبهکارترین باندهای درون رژیم ولایت فقیه، یعنی باند احمدینژاد، دفاع کردهاید.

برچسب ها ( تگ): 

مهم‌ترین سؤالات توده‌ای‌ها از ارگان‌های رسمی حزب

آنهایی که بار مسئولیت ارگان های رسمی پرسابقه‌ترین حزب کشور را به‌دوش می‌کشند می‌توانند کارنامه‌ی عملی خویش و نتایج به‌دست آمده را، طی سال های مهاجرت، بخصوص پس از کنگره‌ی چهارم که دیگر دوران انشعابات و اخراج‌های گسترده و گاه جمعی پایان یافته بود و ظاهراً توافق و هماهنگی کامل، انسجام و یکپارچگی محض برقرار شده بود، حداقل در این دوازده سال مورد بررسی کامل قرار دهند. جا دارد حداقل برای خود یا در جلسات خود به این سئوالات مهم پاسخ دهند. سئوالاتی که هرگز نباید در جلسات حزبی مسکوت بماند تا عملکرد حزب بدون هیچ ملاحظه و اما و اگری در دوره‌های کوتاه و درازمدت ارزیابی شود.

برچسب ها ( تگ): 

نتایج ناگوار گسستن از خط مشی اصولی حزب

سایت «صدای مردم»، از سایت‌های اصلی هوادار حزب تودهٔ ایران، اخیراً مقاله‌ای سخیف و سفارشی با عنوان «عمویی و “تاریخ سازی”های جدید  (۵ آبان ۱۳۹۲ ـــ دیدگاه‌ها) » به‌قلم فردی با نام مستعار «عزت…سیامک» منتشر کرده است. نویسندهٔ نقاب در کشیده در این «مقاله» با استفاده از  واژگانی به‌کلی نامأنوس با فرهنگ مبارزاتی و ادبی توده‌ای‌ها، که از سال گذشته از ابتکارات سایت «صدای مردم» شده است، طبق سفارش،به اشاعه مطلب ناجوانمردانهٔ دیگری علیه رفیق محمدعلی عمویی پرداخته است.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.