اول اردیبهشت ۱۴۰۰

نظرودیدگاه

آموزه مارکس، طبقات و مبارزه طبقاتی

در شرايط انقلابی هنگامی که تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا شدت پيدا می‌کند، خرده‌بورژوازی به‌طور مستقيم و آشکارا به آن دسته از نمايندگانی که از بورژوازی حمايت می‌کنند و آن دسته‌ای که در کنار  پرولتاريا قرار می‌گيرند لايه‌بندی می‌شود. اما خرده‌بورژوازی قادر نيست متحد سرسخت و معتقد پرولتاريا باشد ـ اين مسئله را کمونيست‌ها بايد به‌وضوح درک کنند. 
 

برچسب ها ( تگ): 

توده‌ای‌ستیزان زیر چتر پرونده‌سازان

«بلوای جناحی زیر چتر رفقای شوروی»، نام  یک فیلم‌ هالیوودی نیست که در دوران جنگ سرد به نمایش درآمده باشد ... آیا بازیگران کارزار تبلیغات چپ‌ستیزی و به‌ویژه توده‌ای‌ستیزی با استراتژی مشترک و با هماهنگی کامل وارد این میدان می‌شوند؟ 
زمینه‌های عینی و ذهنی شدت گرفتن این کارزار را چگونه باید تبیین کرد؟ 
 
 
«بلوای جناحی زیر چتر رفقای شوروی»، نام  یک فیلم‌ هالیوودی نیست که در دوران جنگ سرد به نمایش درآمده باشد. 

برچسب ها ( تگ): 

بررسی «اصلاحات ارضی شاه» در پرتو مفهوم دوران

بازی آمریکا با مهره‌های سرسپرده ایرانی خود، زنگ خطری را برای سایر سرسپردگان آمریکا در سراسر دنیا به صدا درآورد که حاصل آن بی‌اعتمادی و تمردها و تک‌روی‌های سالیان بعدِ آن‌ها، از سیاست‌های یک‌پارچه آمریکا گردیده است. سیاست‌های امروزی فوق ارتجاعی و نامنسجم کشورهای عرب منطقه و همچنین ترکیه و پاکستان، که برای حفظ موقعیت خود هر کدام از آن‌ها دست‌پروردگان جلاد و خون‌آشامی را در منطقه علم کرده‌اند باعث سردرگمی آمریکا و سایر امپریالیست‌ها در منطقه شده است. شیوخ مرتجع عربی که امروزه دیگر به دستگاه عریض و طویلی تبدیل شده‌اند نمی توانند سرنوشت شاه و بی‌مهری‌های آمریکا را برای خود تصور نمایند.

برچسب ها ( تگ): 

همگرایی «راه توده» با دکتر محیط در نظرات غیرمارکسیستی

آقای دکتر سروش سهرابی، دوست عزیز؛ مگر جبر تاریخی چیست که شما حیران ماندهاید که معلوم نیست در مورد

برچسب ها ( تگ): 

سیر تکاملی تشکل حزبی طبقه کارگر

بههمین سیاق حزب هم یک ضرورت عینی است که در مرحله خاصی از رشد اجتماعی

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.