شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

نظرودیدگاه

سیر تکاملی تشکل حزبی طبقه کارگر

بههمین سیاق حزب هم یک ضرورت عینی است که در مرحله خاصی از رشد

برچسب ها ( تگ): 

نگرش‌های تاریخی پرفسور یرواند آبراهامیان

آبراهامیان از مقوله "تناسب نیروها در جهان" و نقش گاه تعیینکننده عوامل خارجی در

برچسب ها ( تگ): 

مفهوم دوران

آنچه در مقوله دوران در مرکز توجه قرار میگیرد آن است که در هر

برچسب ها ( تگ): 

نظريه‌پردازی ضدانقلابی و تروتسکی

نتيجه کلی فعاليت‌های هواداران تروتسکيستی خروشچفیها در زمينه اقتصاد به‌صورت کاهش و توقف

برچسب ها ( تگ): 

مارکسيسم غربی

گئورک لوکاچ (۱۹۷۱ـ۱۸۸۵) و کارل کرش (۱۹۶۱ـ۱۸۸۶) همراه با آنتونيو گرامشی بنيان‌گذاران مارکسيسم غربی به‌شمار می‌آيند. آن‌ها کوشش کردند در تقابل با جبر اقتصادی نقش فعال عامل تاريخی را اثبات کنند و براين اساس فلسفه مارکس را به‌عنوان فلسفه عمل تجربی فعال، که به‌طور ارگانيک دربرگيرنده فاکتور شعور، تفکر، نظريه‌پردازی درخود است، طرح‌ريزی کردند.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.