شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

نظرودیدگاه

گفتگوهای گسترده بهترین ضامن صلح در منطقه!

در رسانه‌های گفتاری و نوشتاری جهان در سال‌های حول و حوش عطف هزارهٔ سوم این تعبیر داشت جا می‌افتاد که با برافتادن نظام دو قطبی و توقف مسابقهٔ تسلیحات هسته‌ای جهان از پرتگاه جنگ‌های خانمانسوز دورتر شده و با از بین رفتن مسابقهٔ سیستم‌ها مردم جهان به‌ویژه مردم کشورهای در حال رشد و عقب مانده با طیب خاطر راه رشد برتری را که از بوتهٔ آزمایش تاریخ پیروزمند بدر آمده است انتخاب خواهند کرد و گام به شاهراه رشد و ترقی خواهند گذاشت که محتوای آن رعایت حقوق انسانی و استقرار مناسبات دمکراتیک میان آنان است.

برچسب ها ( تگ): 

دربارهٔ استیضاح وزیر علوم دولت روحانی

تقابل آشکارا خصومت‌گرایانهٔ تتمهٔ افراطی‌های مجلس شورای اسلامی در برابر دولت اعتدال‌گرای روحانی با استیضاح وزیر علوم و فناوری به مرحلهٔ نوینی رسید.

برچسب ها ( تگ): 

موضع‌گیری در قبال انحرافات احزاب برادر یک موضع‌گیری روشنفکرانه نیست، یک ضرورت است

رفیق کامران گرامی!

 با سلام و درود به شما رفیق عزیز. افتخار دیدار شما را تاکنون نداشته‌ام، اما از نوشته‌هایتان به ایمان و اعتقاد پرشورتان به آرمان سوسیالیسم آگاه هستم. به رفاقت شما کامران عزیز افتخار می‌کنم و شما را نمونه‌ای از رزمندگان پایبند به آرمان‌های سوسیالیسم علمی‌ و یک نمونۀ صداقت و شجاعت و خستگی‌ناپذیری اصولی می‌دانم که در حال حاضر تلاش برای حفظ ماهیت لنینی حزب را برهرچیز دیگر ترجیح می‌دهند.

رفیق کامران عزیز!

برچسب ها ( تگ): 

لزوم پایبندی به موازین مبارزۀ ملی ـ دمکراتیک

بازانتشار مقالۀ بسیار مهم و تئوریک رفیق طبری تحت عنوان «لیبرالیسم، دمکراتیسم و پیوند آن با موضع‌گیرى ضدامپریالیستى» توسط سایت «مهر» را می‌توان نشانه دیگری مبنی بر پایبندی سایت «مهر» به موازین انقلابی ازجمله مرحلۀ انقلاب ملی ـ دمکراتیک ایران ارزیابی کرد.

برچسب ها ( تگ): 

تصحیح یک اشتباه تاریخی در مصاحبه با رفیق دکتر آزاد (طاهر حکمت)

جلیل بوکانی ـــ

مصاحبهٔ دکتر آزاد، بهرغم مخالفت با ارزیابی ایشان از سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، به دلم نشست، چرا که

بیپیرایه و صادقانه بود. در عینحال لازم میدانم تا اشتباه تاریخی ایشان را در مورد دکتر قاسملو تصحیح کنم. رفیق آزاد در مصاحبه با سایت «مهر»، افشاگری حزب تودهٔ ایران دربارهٔ کمک مالی ناتو به دکتر قاسملو را که در روزنامهٔ ارگان حزب در سالهای فعالیت علنی پس از انقلاب منتشر شد، نادرست اعلام کرد. در این رابطه توجه به نکات زیر ضروری است.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.