شماره ۲۷۷ ــ یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

نظرودیدگاه

همهٔ ما وظیفه داریم بر وحدت پافشاری کنیم و از دشواریهای آن نهراسیم

رامین ـــ

رفیق عزیز علی امیری،

یادداشت دلسوزانه و مسؤولانه شما رفیق عزیز متأسفانه قدری شتابزده تنظیم شده است.

تا اینجا که قریب به یک سال است که سایت «مهر» با شعار وحدت اصولی تودهایها به راه افتاده، بدنبال وحدت اصولی تودهایها بوده است و از آن عدول نکرده است. رفقای «مهر»، که رفقای سرد و گرم چشیدهای هستند، بخوبی از دشواری دستیابی به این آگاهاند و برخلاف نظر و کامنتهای منتشره توسط دوستان شما در «راه توده»، برای «سرگرمی در خارج» یا خوشامد من و شما این راه سخت را انتخاب نکردهاند.

برچسب ها ( تگ): 

نبردهای «که بر که» نو به نو: نقدی بر سرمقالهٔ «مهر» دربارهٔ مشی سیاسی «راه توده»

در مقالۀ «سخنی دربارهٔ مشی سیاسیِ نشریه راه توده»، که در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در سایت «مهر» منتشر شده است، روند یا فرایند «که بر که» در سال ۶۸ با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی، به‌نفع طبقات مرتجع پایان یافته اعلام شده است. حال آن که اگر چنین گزاره‌ای را بپذیریم، توضیح وقوع حوادث سیاسی مهمی هم‌چون خرداد ۷۶ و جنبش سبز با مشکل مواجه خواهد بود. مایلم ضمن تأیید مقالۀ خوب و ارزنده مذکور، جنبه‌هایی از آن را به بحث بگذارم و خوشحال می‌شوم اگر از نظر سایت یا سایر رفقا در این خصوص آگاه شوم.

برچسب ها ( تگ): 

پاسخی به رفیق زمان: تفرقه در میان تودهایها دشمن شادکن است!

رستگار ـــ

نامهٔ دلسوزانهٔ رفیق زمان حاوی نکات مهمی است که مایلم از

طرف خود به آنها پاسخ دهم و از رفقای مسؤول سایت «مهر» میخواهم که در صورت موافقت، آن را منتشر کنند.

برچسب ها ( تگ): 

سخنی با رفقای سایت مهر

زمان ـــ

 رفقای سایت مهر

دستهای شما را رفیقانه میفشارم.

مشاهده و مطالعه مطالب، گزارشات و تحلیلهای سایت شما جزو برنامه مطالعه این تودهای سالخورده بوده و بیشک مانند هر مطالعه و کنکاشی ممکن است واکنشی انتقادی به همراه داشته باشد. امیدوارم آن را رفیقانه جدی تلقی کرده و در صورت لزوم پاسخ دهید.

برچسب ها ( تگ): 

آگاهی از تاریخچهٔ حزب حق همهٔ تودهایهاست!

نوشتار زیر از سوی رفیق عزیزی با نام «مهران» در پاسخ مطلب رفیق گرامی بهادر، که تحت عنوان «انتقاد از تحریریهٔ مهر: انتشار برخی اسناد مضر است!» در ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد، بهدست تحریریه رسیده است که عیناً انتشار مییابد:

رفقای تحریریهٔ مهر!

در مورد آنچه که رفیق بهادر در انتقاد از تحریریهٔ مهر و بهدنبال انتشار استعفانامهٔ رفیق شاندرمنی نوشته است، نکاتی بهنظرم میرسد:

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.