پنتاگون کره زمین را درمی‌نوردد

Print Friendly, PDF & Email

سفر اشتون کارتر بهنام دولت اوباما، «به دور کره زمین»، دارای یک هدف سیاسی دقیق است: در آستانه واگذاری قدرت به جمهوریخواهان، تأکید بر استراتژی دولت اوباما ـ که کلینتون میبایست آن را دنبال میکرد ـ برای این که جبهههای تنشهای جنگی در جنوب و در شرق که اوبامای دموکرات بهعنوان میراث برای ترامپ جمهوریخواه باقی میگذارد، ادامه یابد

 

اشتون کارتر بهنام دولت اوباما امروز به ایتالیا وارد میشود. او در حال «دور زدن کره زمین برای سپاسگذاری از نیروهای نظامیآمریکاست که در آسیا، خاورمیانه و اروپا مستقرند. در ضمن از شرکا و متحدان آمریکا نیز دیداری بهعمل میآورد 

سفر او روز ۳ دسامبر در کالیفرنیا آغاز شد که طی آن اشتون کارتر سخنرانی پایانی «فورم کارتر» را ادا کرد، در حالی که جایزه «صلح» این نهاد را دریافت میکرد.  

اشتون کارتر سپس به ژاپن رفت که در آنجا از نیروهای ایالات متحده مستقر در ژاپن دیدار کرد و «اینادا»‌ وزیر دفاع را ملاقات نمود. ژاپن با پرداخت ۱/۶ میلیارد دلار در سال سهم نگهداری از ۵۰هزار نظامیآمریکایی را در سرزمین خود میدهد. این کشور بهویژه بهعنوان پایگاه پیشرفته سیستم موشکهای ایالات متحده علیه چین، شریکی مهم است. پنتاگون تصریح میکند که ژاپن «متحدی است قادر به دفاع از کشورهای دیگری که مورد حمله قرار گیرند.» 

از ژاپن، کارتر به هندوستان که بهعنوان نخستین خریدار تسلیحات ایالات متحده پس از عربستان سعودی تبدیل شده است، پرواز کرد. این در واقع نتیجهای از استراتژی واشنگتن است که با هدف تضعیف روابط بین هندوستان و روسیه عمل میکند و در عینحال گروه «بریکس» (۱) را با کودتای «پارلمانی» برزیل، از درون تخریب نماید.  

رئیس پنتاگون سپس برای شرکت در «گفتوگوی منامه» به بحرین رفت. این نشست از سوی انستیتوی بینالمللی بررسیهای استراتژیکی، اتاق فکر تأثیرگذار بریتانیایی که توسط امیرنشین عربی با ۳۸میلیون دلار تغذیه میشود، سازمان داده شده بود. کارتر با سخنرانی خود درباره «منطق استراتژی آمریکا در خاورمیانه» اظهار داشت که در این منطقه جهان بیش از ۵۸هزار نظامیآمریکایی مستقرند که ۵هزار تن از آنها در عراق و سوریه در حال جنگ هستند. «نه فقط در حال جنگ با تروریستهای  دولت اسلامی، بلکه برای دفاع از منافع ما و متحدینمان» [بههمین دلیل است که ایالات متحده و پادشاهیهای خلیج (فارس) بهگونهای پنهانی از دولت اسلامیپشتیبانی میکنند، چون در چارچوب استراتژی آنها در عراق و سوریه قرار میگیرد. مدارک برای اثبات این مطلب بهصورت گستردهای وجود دارد]. کارتر روسیه را متهم کرد که با دولت اسلامیدر سوریه نمیجنگد و فقط جنگ را در سوریه برافروخته و درد و رنج خلق سوریه را به درازا کشانده است. او سپس افزود که چون «ایران یک سیستم موشکی در منطقه مستقر ساخته است»، ایالات متحده با متحدیناش در حال مستقر ساختن «یک سیستم دفاعی موشکی در منطقه هستند» که شامل یک رادار نیرومند در قطر، موشکهای Thaad در امیرنشین بحرین و سایر سیستمهای موشکی میشود. در واقع، این سیستمها نه برای دفاع بلکه برای حمله هستند چون همین تجهیزات را میتوان برای موشکهای تهاجمیازجمله هستهای بهکار برد.  

از بحرین، کارتر به اسرائیل رفت و دیروز با لیبرمن، وزیر دفاع در مراسم تحویل دو جنگنده اف.۳۵ برای نیروی هوایی اسرائیل شرکت کرد. این هواپیماها نماد همکاری نظامیهرچه تنگاتنگتر دو کشور است که در پی توافقنامه همکاری ده ساله امضاء شده در ماه سپتامبر گذشته به سطوح بیسابقهای رسیده است.  

از اسرائیل، رئیس پنتاگون امروز برای یک دیدار دو روزه از نیروهای ایالات متحده که در کشور ما مسقر هستند، به ایتالیا میرسد. هدف از این بازدید آنگونه که در یک سند رسمیاعلام شده عبارت است از پشتیبانی از عملیات ایالات متحده و متحدانش در مقیاس جهانی، ازجمله تهاجم روسیه در اروپای باختری و تحکیم جناح جنوبی ناتو

این گشتزنی که در روز ۱۵ دسامبر در لندن طی یک نشست «ائتلاف ضد دولت اسلامی» پایان خواهد یافت، دارای یک هدف سیاسی دقیق است: در آستانه واگذاری قدرت به جمهوریخواهان، تأکید بر استراتژی دولت اوباما ـ که کلینتون میبایست آن را دنبال میکرد ـ برای این که جبهههای تنشهای جنگی در جنوب و در شرق که اوبامای دموکرات بهعنوان میراث برای ترامپ جمهوریخواه باقی میگذارد، ادامه یابد

ترامپ حداقل این شایستگی را دارد که جایزه صلح نوبل را نگرفته است

 

(۱) برزیل، روسیه، چین، هندوستان و آفریقای جنوبی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *