بیانیه شورای جهانی صلح در مورد نقشهٔ حمله به سوریه

Print Friendly, PDF & Email

برگردان از زبان انگلیسی: مینو ـــ

 شورای جهانی صلح نقشهٔ حمله به سوریه از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا، فرانسه، ترکیه، ناتو و دیگر متحدان آنان چون اسرائیل ، قطر و عربستان سعودی بهبهانهٔ استفاده از سلاحهای کشتار جمعی توسط دولت سوریه را بهشدت محکوم میکند.

جنبش جهانی صلح و شورای جهانی صلح سابقاً این تاکتیکهای کثیف را چندین مرتبه تجربه کردهاند. امپریالیستها در سال ۱۹۹۹ در یوگسلاوی، بعدها در افغانستان و عراق، و سپس در سال ۲۰۱۱ در لیبی همین بهانههای دروغین را مستمسک قرار دادند. هدف آنها همواره کنترل منطقهٔ نفوذ و دستیابی به منابع، تغییر رژیم این کشورها  بهشیوهٔ خشونتآمیز، و استقرار رژیمهای دلخواه  و «دوست» خود در این کشورها بوده است.  

شورای جهانی صلح بارها مواضع اصولی خود را در مورد حق هر ملتی برای تعیین آزادانه و دموکراتیک آینده و مسیر توسعهٔ خود بیان کرده است و این موضع در مورد کشورسوریه کاملاً صادق است.  سوریه اکنون آماج نیروهای ارتجاعی و بنیادگرای داخلی و بینالمللی قرار گرفته که با همکاری گروههای مزدور در سطح منطقه، از سوی ناتو و متحدانش در خلیج و خاورمیانه  آموزش دیده و پشتیبانی میشوند.

امپریالیستها مدتها است که از ترکیه بهعنوان تخته پرش برای افزایش آماده سازی و رخنهٔ مزدوران مسلح به داخل سوریه استفاده میکنند در حالی که موشک های پاتریوت ناتو را در مرزهای ترکیه ـ سوریه مستقر کردهاند.

اتحادیهٔ اروپا نیز نقش خود را از طریق تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه سوریه با هماهنگی تمامعیار آمریکا و اسراییل ایفا کرده است و اکنون گستاخانه در مورد گزینهٔ حملهٔ آشکار به سوریه و ایران در آینده بحث می کنند.

مستمسک کنونی مبنی بر استفادهٔ سوریه از سلاحهای شیمیایی، همانند ادعای آنها در مورد عراق و یوگسلاوی، دروغ است. نیروهای خواهان صلح به سازوکارهای اقدامات تحریک آمیز، جعل و دروغ عادت کردهاند. هدف امپریالیستها و رسانههای جهانی آنها به انقیاد درآوردن مردم منطقه و اجرای نقشهشان برای ایجاد «خاورمیانهٔ جدید» و استثمار ثروتمندترین منطقهٔ جهان از لحاظ معادن زیرزمینی  است. ستیزهجویی فزایندهٔ امپریالیستها در این منطقه با تجاوز به حقوق و حق حاکمیت این ملتها وعدم  مداخله در امور داخلی آنها توأم است. تمام دولتهای وابسته به ناتو و اتحادیهٔ اروپا در حال حاضر، در صورت اجرای جنایت طراحی شده علیه مردم سوریه، مسؤولیت مشترک دارند.

شورای جهانی صلح نقشهٔ حمله آشکار به سوریه را محکوم میکند و همبستگی صمیمانهٔ خود را با مردم سوریه اعلام میدارد.

ما از تمام اعضا و دوستان شورای جهانی صلح درخواست می کنیم هشیار باشند و در تمام کشورها با شعارهای زیر اعتراضاتی را سازماندهی کنند:

ـــ دستهای مداخله گران از سوریه کوتاه!

ـــ نه به نقشههای امپریالیستها در خاورمیانه!

ـــ همبستگی با ملتهای این منطقه!

دبیرخانهٔ شورای جهانی صلح
۲۸ اوت ۲۰۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *