اول اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

چکیدهٔ جلد نخست سرمایه اثر کارل مارکس (فصل نهم) ــ ۱

فصل نهم: انباشت سرمایه
(بخش اول)

اگر به فرمول سرمایه نظری بیافکنیم، بهراحتی متوجه میشویم که نگهداری سرمایه کاملا بر اساس بازتولید پیدرپی و دائمی آن قرار گرفته است.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هشتم)

فصل هشتم: دستمزد

طرفداران شیوهٔ تولید سرمایهداری ادعا می کنند که دستمزد، پرداخت بهای متناسب با کار و ارزش افزوده، جزو تولیدات سرمایه است.

اما کار به چه معنا است؟

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هفتم)

فصل هفتم: ماشینها و صنعت بزرگ

دربارهٔ کئوپراسیون

لنین، مجموعهٔ آثار و مقالات، انتشارات حزب تودهٔ ایران
ترجمه: محمد پورهرمزان
با سپاس از «یک رفیق»

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل ششم)

فصل ششم: تقسیم کار و تولید کارخانهای (مانوفاکتور)

هنگامی که سرمایهدار در کارگاهش کارگران را گرد هم میآورد تا قسمتهای مختلف کار لازم را برای ساخت یک کالا اجرا کنند، او بدینترتیب به کار همزمان یک مشخصهٔ ویژه میدهد: او تقسیم کار و تولید کارخانهای را بر قرار میسازد که آن هم در واقع چیز دیگری نیست مگر «یک ارگانیسم تولید که عناصر آن انسانها هستند.»

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.