شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

اسناد تاریخی حزب توده ایران

اطلاعیهٔ کمیتهٔ داخلی حزب تودهٔ ایران

توضیح: متن زیر اطلاعیهٔ منتشر شده از سوی «کمیتهٔ داخلی حزب تودهٔ ایران» است که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۲، در تنها شمارهٔ نشریهٔ «نوید مردم» اتشار یافته است.

(برای دیدن اصل نشریه در اینجا کلیک کنید).

اسناد «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی» حزب تودهٔ ایران (بخش دوم)

اسناد «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی» حزب تودهٔ ایران (بخش اول)

در خرداد ۱۳۶۵ سه اجلاس پیاپی، «پلنوم ۱۹ کمیتهٔ مرکزی»، «کنفرانس ملی» و اولین پلنوم کمیتهٔ مرکزی منتخب این کنفرانس برای تعیین ترکیب هیأت سیاسی برگزار شد. ما اسناد این اجلاسها را در سه بخش به اطلاع خوانندگان میرسانیم (برای دیدن اسناد روی تیترها کلیک کنید).

۱ـ اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ تصمیمات پلنوم نوزدهم

در این سو و آن‌سوی آرمان انقلابی

برای مطالعه مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید.

برچسب ها ( تگ): 

اطلاعیهٔ هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (۲۵ خرداد ۱۳۶۴) [*]

اخیراً جزوهای در ۶۳ صفحه زیر عنوان «نامه به رفقا» بدون امضاء و گویا از جانب «بخشی از اعضاء کمیتهٔ مرکزی» با نقض اساسنامهٔ حزب و زیر پا گذاردن موازین حزب طبقهٔ کارگر در میان اعضاء و هواداران حزب پخش شد.

متعاقب آن نامهای در ۸ صفحه، این بار خطاب به «اعضاء کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران» به امضاء سه نفر از رفقا بابک امیرخسروی، فریدون آذرنورو فرهاد فرجاد اعضاء اصلی و مشاور کمیتهٔ مرکزی انتشار یافت.

بررسی مضمون جزوه و نامه جای کوچکترین تردیدی باقی نمیگذارد که هردوی آنها از طرف منبع واحدی تنظیم شده است.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.