شماره ۲۸۳ ــ یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

اسناد تاریخی حزب توده ایران

حاکمیت قانون: شرط انسجام انقلاب

متن پیوست فصلی از کتاب «نظری به سیر انقلاب کشور ما»، است که در شهریور ماه ۱۳۶۱، چند ماه پیش از یورش جنایتکارانه به حزب تودهٔ ایران، از سوی حزب انتشار یافت.

رحیم نامور ـــ حزب تودهٔ ایران و مسئلهٔ اصولیت در دفاع از متهمین سیاسی

قطعنامهٔ پلنوم هجدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ وضع جهان، ایران و وظایف حزب در مرحلهٔ کنونی

به نقل از «راه توده»، دورهٔ اول، ویژهنامه، ۲ دی ۱۳۶۲

هجدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، گزارش درباره مسایل جهان، ایران و وظائف حزب در مرحله کنونی را استماع کرد و پس از بحث پیرامون آن در مورد نکات زیرین موافقت حاصل نمود:

الف ـ نظری به وضع جهان

حزب تودهٔ ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای مطالعه این سند به فایل پیوست مراجعه کنید.

نامهٔ سرگشادهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در مورد قانون اساسی و متمم آن

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.