شماره ۲۶۲ ــ یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

برگرفته از کانال تلگرام «شکنجه و امید»: عکس‌های خانوادگی رفیق احسان طبری که در این ویدئو‌کلیپ است، برای نخستین بار در صفحه «گروه رسمی احسان طبری» در فیسبوک منتشر شده است.

شماره ۱۲ نشریه «دانش و امید» ــ تیر ۱۴۰۱ ــ شامل ۳۵ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، چند نقد و بحث نظری، امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، نگاهی به برخی انتخابات در جهان و کتاب‌های تازه منتشر شد

کَندوُی آدمیّت
نشانۀ رستگاری
ستادِ کار
طُرفه پناهگاهی
با گُشادگیِ درِ مسجد وُ
نظمِ ارتش
آمیزۀ مِهر وُ میثاق
در جامِ پوُلاد
جزیرۀ گُل
در اقیانوسِ تهران
که جوانی
پاس‌اش می‌دهد وُ
کمال در آن چتر می گُشاید.
دخترِ مراقب
چابُک است
پسرِ نگهبان، کاری
و هر دو یک گُل بر دهان می‌بَرَند:
لبخند.

هم اکنون جهان مکانی ناپایدار است. به‌نظر می‌رسد که امور به‌سرعت در حال تغییرند و کسی نمی‌داند اتّفاق بعدی چه خواهد بود. در میانۀ این هرج‌ومرج تنها چیزی که تغییر نیافته است و احتمالاً در آینده نیز تغییر نخواهد یافت، روانشناسی انسان است.

شماره ۱۱ دوماه‌نامه «دانش و امید» علاوه بر دو یادداشت، حاوی ۳۲ مطلب در بخش‌های گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، نقد و بررسی مسأله اوکراین از زوایای گوناگون، و امپریالیسم و ضدِامپریالیسم در جهان، است

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.