اول اردیبهشت ۱۴۰۰

اقتصادی

ارمغان مدعیان اقتصاد آزاد برای ایران چه بوده است: کارنامه سیاه، اقتصاد تباه

منبع: سایت «مؤسسهٔ مطالعات دین و اقتصاد» ـــ

اقتصاد ایران روزهای سختی را تجربه میکند، همچون مردم که تلخی بیکاری و گرانی را با تمام وجود احساس میکنند. اقتصاد ایران بیمار است و این را میتوان از رژه خودروهای لوکس از مقابل صف طولانی افراد منتظر برای دریافت سبد کالا درک کرد.... بهراستی چرا؟ این سئوالی است که از سه نفر از برجستهترین اساتید اقتصاد ایران، دکتر محسن رنانی عضو  هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فرشاد مومنی مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد پرسیدهایم.

فرشاد مومنی: دولت میخواهد از طریق سیاستهای تورمزا، تورم را کنترل کند!

حال بعد از چهارسال از اجرای فاز اول، تازه متوجه شدهاند که ۷۷ میلیون نفر یارانه میگیرند. یعنی نهتنها یارانه هدفمند نشده، بلکه جمعیتی فراتر از کل جمعیت ایران در حال دریافت یارانه بهاصطلاح هدفمند است.

روزنامه شرق ـــ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

یارانه و روزگار سیاه زحمتکشان ایران

رستگار ــ

برچسب ها ( تگ): 

مروری بر تجارب اقتصادی و نوآوریهای دهه اول انقلاب برای توسعه ملی

فرشاد مومنی*

منبع: کلمه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

مقدمه

سیاست‌های تعدیل ادامه خواهد یافت

گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی
مهرگان، شماره ۲۰، بهمن ۱۳۹۲
خسرو صادقی بروجنی

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، فارغالتحصیل مقطع دکتری در رشتهی توسعهی اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه در سال ۱۳۵۵ است و سابقهی تدریس در دانشگاههای مختلف را دارد. وی هماکنون دانشیار بازنشستهی دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران است. «اقتصاد ایران زمین» و «آشنایی با اقتصاد ایران» از مهمترین کتابهای او است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.