شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

اقتصادی

سیاست شوک درمانی در ایران با شکست کامل روبرو شده است

۷ پیشنهاد فرشاد مومنی برای عبور از معضل یارانهها 
ـــ منبع: جهان صنعت، روزنامه اقتصادی صبح ایران، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳  

دولت میتوانست فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی نکند

گفتوگوی روزنامه «اعتماد» با حسین راغفر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

ارزیابی شما از افزایش قیمت دوباره نرخ دلار چیست؟ با توجه به اینکه آقای روحانی در گفتوگوی تلویزیونی هفته گذشته هیچ اشارهیی به افزایش قیمت دلار نداشت، آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی را تنها عامل افزایش نرخ دلار میدانید؟

ارمغان مدعیان اقتصاد آزاد برای ایران چه بوده است: کارنامه سیاه، اقتصاد تباه

منبع: سایت «مؤسسهٔ مطالعات دین و اقتصاد» ـــ

اقتصاد ایران روزهای سختی را تجربه میکند، همچون مردم که تلخی بیکاری و گرانی را با تمام وجود احساس میکنند. اقتصاد ایران بیمار است و این را میتوان از رژه خودروهای لوکس از مقابل صف طولانی افراد منتظر برای دریافت سبد کالا درک کرد.... بهراستی چرا؟ این سئوالی است که از سه نفر از برجستهترین اساتید اقتصاد ایران، دکتر محسن رنانی عضو  هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فرشاد مومنی مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد پرسیدهایم.

فرشاد مومنی: دولت میخواهد از طریق سیاستهای تورمزا، تورم را کنترل کند!

حال بعد از چهارسال از اجرای فاز اول، تازه متوجه شدهاند که ۷۷ میلیون نفر یارانه میگیرند. یعنی نهتنها یارانه هدفمند نشده، بلکه جمعیتی فراتر از کل جمعیت ایران در حال دریافت یارانه بهاصطلاح هدفمند است.

روزنامه شرق ـــ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

یارانه و روزگار سیاه زحمتکشان ایران

رستگار ــ

در ایران، تحت فشار شدید تحریمهای اقتصادی از جمله تحریم خرید نفت ایران، ضرورت جایگزینی درآمدهای خارجی با در آمدهای داخلی، از سال ۱۳۹۰ در دستور روز دولت وقت قرار گرفت. از جمله راهکارهای دولت، افزایش بهای سوخت و همسانسازی آن با  قیمتهای جهانی بود

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.