شماره ۲۲۱ ــ شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

کارگری

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو خطاب به مذاکره کنندگان مزد ۹۴: از آبروی جامعه کارگری کوتاه نیایید

«در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اگر می‌خواهند آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که رقمی کمتر از جبران عقب‌ماندگی سال گذشته را برای افزایش حداقل مزد نپذیرند تا بتوانند در برابر وجدان خود و در برابر میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند»
 

آیا خانه کارگری‌ها در سرکوب دستمزد‌ها دیگر نقشی نخواهند داشت؟

درباره سرکوب دستمزد‌ها تنها خواجه شیراز در بی‌خبری است. حتی نمایندگان خانه کارگر هم آشکارا پذیرفته‌اند که دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی نمی‌خواهند دستمزد‌ها افزایش یابد. آقای علیرضا حیدری نماینده خانه کارگر در ستون اقتصاد روزنامه اعتماد به مواردی از نقض آشکار قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی که دولت آن‌ها را امضا کرده است اشارات صریحی دارد. وی در این‌باره چند نکته از موارد کلیدی سرکوب دستمزد‌ها را بیان می‌کند.

سهم کارگران از پروژه‌های هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟

این اولین بار نیست که قرارگاه خاتم سپاه، کارگرانی را که چند صد هزار تومان حقوق طلبکارند، عاصی می‌کند و به خیابان و اعتراض و اعتصاب می‌کشاند.
قرارگاهی که می‌گوید به پروژه‌های زیر سه هزار میلیارد تومان وارد نمی‌شود، بارها معیشت کارگران پروژه‌هایش را لنگ خرج روزمره خود گذاشته و آن‌ها را شرمنده خانواده‌هایشان کرده است. آن‌ها خوب می‌فهمند که میرحسین چرا از داخل حصر بر سر کسانی فریاد می‌زند که «از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم در کشور ایجاد کرده‌اند.»

اعتصاب حق کارگران معدن چادرملو است

گزارش دریافتی

مبارزه کارگران زحمتکش معدن چادرملو تا دستیابی به خواسته هایشان ادامه خواهد یافت

کارفرماها، اداره کار و پلیس امنیت منطقه یزد و اردکان در اتحادی شوم علیه ۲۲۰۰ نفر از کارگران محروم و زحمتکش معدن چادرملو، پس از ماهها شکست در تطمیع و تفرقهاندازی بین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی، در چند هفته گذشته با تهدید و سرکوب و بازداشت اعضای هیأت مدیره و برخی از نمایندگان کارگران، سرانجام با گروگانگیری دبیر انجمن و مشروط کردن آزادی وی به دست کشیدن کارگران از تحصن، پایان اعتصاب و بازگشتشان به کار در معدن، موقتاً کارگران را به عقبنشینی و قطع اعتصاب وادار کردند.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.